Jak poinformowało nowozelandzkie ministerstwo rolnictwa, próbki mleka z każdej nowozelandzkiej farmy mlecznej zostaną pobrane pod koniec lipca po rozpoczęciu wycieleń, ponieważ w pierwszych tygodniach laktacji u krów będzie można stwierdzić obecność trudnej do wykrycia bakterii.

Eksperci zalecili drugą fazę testową, ponieważ krowy, u których nie stwierdzono obecności bakterii podczas pierwszej rundy testowej, niosą jednak ze sobą stosunkowo wysokie ryzyko zakażenia.

W ramach drugiej rundy badań będzie pobierane do sześciu próbek z każdej farmy mlecznej przez okres dwunastu tygodni i poddawane analizie na obecność przeciwciał Mycoplasma bovis, jak również DNA bakterii. Jeśli wynik będzie pozytywny, rolnik zostanie natychmiast o tym poinformowany, gospodarstwo zostanie zamknięte, a zwierzęta poddane ubojowi, o ile wyniki zostaną potwierdzone przez dalsze testy.

Badanie jest częścią programu Nowej Zelandii, aby całkowicie wyeliminować tę chorobę. Oczekuje się, że koszt tych działań wyniesie 886 mln dolarów nowozelandzkich (1 dolar nowozelandzki = 2,5026 zł, NBP 2018-07-17) nie licząc nakładów na uśmiercenie około 150 tys. zwierząt.

Od czasu odkrycia mikoplazmy w lipcu 2017 r. w ramach programu zwalczania chorób poddano eutanazji 28 230 zwierząt z 30 gospodarstw. W 40 innych farmach nadal trwa ten proces. Około 200 sztuk bydła poddawanych jest kwarantannie lub obserwowanych i poddawanych intensywnym testom.

Według nowozelandzkiego ministerstwa rolnictwa Mycoplasma bovis jest bardzo trudna do wykrycia, ponieważ zwierzęta mogą być nosicielami bakterii bez objawów chorobowych lub z oznakami ich obecności we krwi lub w mleku. Dlatego wynik negatywny w próbie nie gwarantuje, że farma jest wolna od infekcji. Jeśli program zwalczania miałby być kontynuowany, prawdopodobne byłyby dalsze krajowe rundy badań mleka.

Mikoplazma u krów może prowadzić do opornego na leczenie zapalenia sutka, zaburzeń płodności i poronień lub wywoływać choroby płuc i zapalenie stawów u bydła.