Płatności dla rolników w sezonie 2021/2022 mają obecnie wynosić od 8,40 do 9,00 NZD (1 NZD = 2,7405 zł, NBP  2021-12-06) za kilogram suchej masy mlecznej.

Do tej pory Fonterra zakładała płatności od 7,90 do 8,90 NZD. Według dyrektora zarządzającego Fonterra wzrost prognozowanej ceny mleka w gospodarstwie rolnym na sezon 2021/2022 do średnio 8,70 NZD jest wynikiem utrzymującego się silnego popytu na produkty mleczne w czasie. Jak powiedział dyrektor, ma na to wpływ wielu wydarzeń w pierwszym kwartale, w tym wysokich cen pasz w USA, które zahamowały wzrost produkcji mleka i nieoczekiwanie niskiej podaży w Europie. 

- Podczas gdy popyt w Chinach nieco się obniżył, globalny popyt na produkty mleczne pozostaje silny i wierzymy, że utrzyma się w perspektywie krótko- i średnioterminowej – dodał dyrektor.

Wyższa cena mleka spowodowała, że ​​spółdzielnia Fonterra nieznacznie zrewidowała swoje prognozy zysków w dół z 25 do 40 centów do 25 do 35 centów na akcję.

Fonterra jest zdecydowanie największą firmą mleczarską w Nowej Zelandii i największym eksporterem produktów mlecznych na świecie. W ubiegłym roku firma przetworzyła ponad 17 milionów ton surowego mleka z Nowej Zelandii. Kolejne 1,4 miliona t zostało przejętych od filii w Australii, a także w Chinach (200 000 ton) i Ameryce (60 000 ton). Fonterra dostarcza swoje produkty – zwłaszcza pełne mleko w proszku – do ponad 130 krajów.