Wysoka jakość żywca wołowego w Polsce jest szansą na opłacalność produkcji w tym sektorze. Od wielu miesięcy, mimo wzrostu kosztów produkcji, ekstensywny tucz bydła pozostaje nadal opłacalny.

Analizując sytuację zarówno na rynku zagranicznym jak i polskim obserwuje się wysoki popyt na wołowinę, na co m.in. ma wpływ:

– podwyższenie przez Turcję wymagań co do jakości wołowiny brazylijskiej, a tym samym wzrost zakupu wołowiny z rynku europejskiego;
– otwarcie się rynku rosyjskiego na import żywca wołowego z  UE, w tym również z Polski;
– rosnący deficyt dobrej jakości wołowiny w Unii Europejskiej i na świecie powolny, ale stały wzrost konsumpcji dobrej jakości wołowiny w Polsce.

Dzięki tym czynnikom wzrost kosztów produkcji żywca wołowego nie był bardzo odczuwalny, a produkcja nadal przez następne kilka lat powinna być opłacalna. Już rok temu, firma Provimi Polska widząc perspektywy rozwoju tego sektora, wprowadziła na rynek produkt
o nazwie Amaferm TMR (w formie gotowej do użycia)
– wyjaśnia Arkadiusz Włodarczyk.

Idea działania tego produktu polega na pozytywnym stymulowaniu żywotności grzyba występującego w żwaczu Neocallimastix Frontalis. Grzyb ten „rozbija” ściany komórkowe trawionych roślin, co pozwala pozostałej części flory celuloitycznej i enzymom na bardziej efektywne wnikanie do jej wnętrza, a to przyspiesza procesy trawienia – dodaje.

Jak informuje Provimi, produkt spotkał się z wysokim uznaniem producentów mleka. Kolejnym krokiem jest dotarcie z produktem do ferm specjalizujących się w tuczu bydła mięsnego. Amaferm TMR według producenta znacznie zwiększa strawność najtańszych pasz gospodarskich takich jak: siano, sianokiszonki i kiszonki z kukurydzy, a koszt dziennej dawki dla krowy lub opasa oscyluje w granicach 0,35-0,40 PLN za 200g/szt.

W 2011 roku firma Provim Polska przeprowadziła badania, które objęły  komercyjne fermy krów mlecznych, aby sprawdzić jak produkt sprawdza się w warunkach polskich.

Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniej publikowane rezultaty badań w USA, Meksyku, Argentynie i innych krajach. Od września 2011 roku Amaferm TMR został zastosowany w żywieniu niewielkiej grupy jałówek rasy mięsnej Limousine. Tak jak w przypadku krów mlecznych, tak i tym razem, wyniki testów amerykańskich zostały potwierdzone. Według University of Illinois, w czasie testu, który trwał 38 dni, pobór suchej masy (DMI) wzrósł o 2,2 proc.,  a dzienny przyrost o 8 proc. W Nebraska Feeder Cattle study przez okres  30 dni dzienny przyrost zwiększył się o 8,3 proc. a zużycie paszy na 1 kg przyrostu spadło o 4-5-7,5 proc. – informuje Arkadiusz Włodarczyk.

Gospodarstwo, w którym przeprowadzono testy usytuowane jest w Wielkopolsce i dysponuje areałem 320ha. Podstawową działalnością gospodarstwa jest produkcja roślinna, a produkcja żywca wołowego stanowi jej uzupełnienie. Stado podstawowe liczy 60 krów rasy Limousine. Przy aktualnych warunkach rynkowych i sprzyjającej koniunkturze, hodowca stopniowo zwiększa liczebność stada podstawowego, ale jak mówi, dużym problemem jest ograniczona dostępność do dobrej jakości materiału hodowlanego.

Jak informuje Provimi badania trwały od 8 września 2011, do stycznia 2012 roku. Średnia waga początkowa testowanych jałówek wyniosła 352,67 kg/szt., a dla grupy kontrolnej 351kg/ szt. Wszystkie jałówki w obu grupach urodziły się w przeciągu 30 dni, więc różnice wagowe i wiekowe były znikome. Podstawowe żywienie dla obu grup stanowiły: siano (do woli), kiszonka z kukurydzy (10-12kg/szt. na dzień) oraz koncentrat 20 proc. dla byków + śruta jęczmienna w ilości (1kg/szt. na dzień). Grupa testowa dodatkowo otrzymywała od 1 do 10 dnia 100g Amaferm TMR/szt. na dzień, a od 11 do 130 dnia tuczu 200g/szt. na dzień. Całkowite zużycie i koszty poniesione na Amaferm TMR  w okresie testu wyniosły 40 PLN/szt./130 dni.

- Średnia waga końcowa w grupie kontrolnej wyniosła 470kg/szt. a w grupie testowej 508,33kg/szt. Średnia różnica w przyroście na sztukę to 38,33kg na korzyść sztuki skarmianej Amaferm TMR. Mnożąc tę różnicę x 7 PLN (średnia cena za 1 kg żywca) otrzymujemy 268pln/szt. dodatkowego przychodu za cały okres trwania testu – podaje Arkadiusz Włodarczyk.

Według Provimi uzyskany zysk od 1 sztuki to 228 pln: 268 pln przychód dodatkowy – 40 pln dodatkowy koszt poniesiony na Amaferm dla 1 szt. na okres testu. Producent wskazuje na dodatkową korzyścią ze stosowania Amaferm TMR, którą może być przyspieszenie tuczu oraz szybszy obrót w sprzedaży.  

W przyszłości firma Provimi Polska planuje wykonać kolejne testy z udziałem Amaferm TMR, przeprowadzone na bykach innych ras mięsnych oraz w przedziale wagowym do 300kg i 350 kg, w których cena za 1kg żywca wołowego rasy mięsnej jest dużo wyższa. – Na chwilę obecną, możemy ostrożnie stwierdzić, iż Amaferm TMR, przy niskich nakładach, znacznie podnosi rentowność produkcji żywca wołowego. Tym samym potwierdza to również dane na temat Amaferm publikowane w USA – podsumowuje Arkadiusz Włodarczyk.