Od grudnia br. hodowcy będą mogli zwiększyć szansę na powiększenie swoich zysków dzięki zastosowaniu Indeksu Ekonomicznego (IE). Już w kolejnym miesiącu wraz z wynikami oceny 2019.3 Centrum Genetyczne opublikuje obliczone wartości IE wszystkich buhajów. Każdy hodowca będzie mógł sprawdzić je w rankingu zamieszczonym na stronie internetowej www.cgen.pl/indeksy.

Porównanie wartości Indeksu Ekonomicznego buhajów pozwoli na określenie różnicy w zyskach ich córek uzyskiwanych w przeliczeniu na laktację. Dzięki temu każdy producent mleka wybierając danego buhaja do inseminacji, będzie miał realny wpływ na to, o ile zwiększy zyski w swoim stadzie.

Warto także podkreślić fakt, że zyski na laktację od poszczególnych samic w stadzie mogą się znacznie różnić. Wyznaczenie wielkości tych różnic umożliwi Indeks Ekonomiczny dla jałówek. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie najsłabszych sztuk, których nie należy uwzględniać podczas planowania remontu stada, co wpłynie na większą skuteczność selekcji, a ostatecznie na korzystniejszy wynik finansowy.