Zastosowania tej technologii nie wymaga pobierania oddzielnych próbek mleka, ani użycia odczynników chemicznych, dzięki temu nie powoduje strat mleka. Mleko jest monitorowane na bieżąco w czasie każdego dojenia.

Technologia Soma Detected opiera się na rozproszeniu wiązki światła skierowanej na strumień mleka płynącego w czasie dojenia. Każda z cząstek w sposób charakterystyczny dla niej rozprasza, odbija lub pochłania światło, co odczytywane jest przez specjalne sensory.

Dane zebrane w czasie dojenia pozwalają na stworzenie algorytmów komputerowych do oznaczania zawartości tłuszczu, zawartości białka, śladowych antybiotyków i progesteronu. Monitorowanie poziomu tych związków umożliwiają osiągnięcie wysokiej jakości produktu i szybkie zdiagnozowanie wielu poważnych chorób bydła mlecznego, w tym subklinicznych i klinicznych zapaleń wymion, ketozy i kwasicy.

Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że pozwala na monitorowanie wielu wskaźników mówiących o stanie zdrowia krów mlecznych i fizjologii organizmu. Wykrywanie obecności progesteronu w mleku pozwoli dostarczyć hodowcom dokładnych informacji na temat występowania rui u krowy i optymalnego czasu na inseminację. Według firmy, około dwie trzecie rui nie są wykrywane na farmach mleczarskich.