Picie zapewnia 80-90 proc. dobowego zapotrzebowania krów na wodę, pozostała część wprowadzana jest do organizmu wraz z paszą. Krowy wypijają przeciętnie 2-2,5 l wody na wyprodukowanie jednego kg mleka. Ważny jest więc łatwy dostęp zwierząt do poideł, ich właściwe usytuowania oraz wielkość. Krowy spędzają przeciętnie 6-8 godzin na dobę, pobierając pokarm, podczas gdy picie zajmuje im nie więcej n iż 5-10 minut dziennie.

LOKALIZACJA POIDEŁ

Największe zapotrzebowanie u krów na wodę w ciągu doby obserwowane jest w czasie, gdy krowy spożywają paszę. Najczęściej te dwie czynności wykonywane są przez zwierzęta przemiennie, tzn. pobranie paszy i pojenie. Wniosek nasuwa się sam. W celu maksymalizacji pobrania paszy poidła dla krów powinny zostać usytuowane w strefie żywienia zwierząt. Obserwuje się również znaczne zwiększenie spożycia przez krowy wody tuż po dojeniu. Badania wskazują, że krowy spożywają 30-50 proc. dobowego pobrania wody właśnie w ciągu godziny po dojeniu. Dobrym miejscem do zainstalowania poideł są przejścia ze strefy legowiskowej do żywieniowej. Jednak płynne i niezakłócone przejście krów ze strefy legowiskowej do żywieniowej będzie miało miejsce jedynie wtedy, gdy szerokość przejścia będzie dobrana do potrzeb. W celu redukcji dominacji krów postawionych wyżej w hierarchii w każdej grupie krów, liczącej więcej niż 10 szt., powinny znajdować się co najmniej dwa punkty dostępu do wody. Krowy mają skłonność do gromadzenia się przy punktach pojenia. Ze względu na to zaleca się stosować grupowe poidła o wymiarach umożliwiających korzystanie z nich kilku (kilkunastu) zwierzętom jednocześnie, w zależności od wielkości grupy krów oraz warunków klimatycznych. Regułą jest, aby zapewnić jednoczesny dostęp do wody 10 proc. krów znajdujących się w stadzie. Dorosła krowa potrzebuje ok. 50-60 cm dostępu do poidła. W przypadku pojedynczych poideł automatycznych przewiduje się jedno dla 15-20 krów. W dużych grupach (powyżej 200 krów) należy zwiększyć łączny dostęp do poidła, tak aby jednocześnie 15-20 proc. zwierząt z grupy mogło z niego korzystać.

JAKIE PARAMETRY?

Wysokość poidła jest mierzona od posadzki, po której stąpa krowa, aby się do niego dostać, do górnej jego krawędzi. Dla dorosłych krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej wysokość zamocowania poideł powinna wynosić 60-80 cm. W poidłach zbiorczych poziom wody powinien znajdować się ok. 5-10 cm poniżej górnej krawędzi poidła, aby ograniczyć wylewanie wody przez zwierzęta podczas picia. Również istotna jest głębokość poidła. Ilość wody w poidle powinna umożliwiać krowie zanurzenie śluzawicy na głębokość co najmniej 3-5 cm. Dlatego minimalna głębokość koryta to ok. 10 cm plus 5-10 cm od poziomu wody do krawędzi poidła. Względnie płytsze poidła 10-20 cm są preferowane ze względu na fakt szybszej wymiany wody, dzięki czemu zwierzęta mają cały czas dostęp do świeżej wody. Krowy piją z szybkością ok. 15-20 l/min, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu zaopatrzenia poidła w wodę. Dlatego minimalna szybkość uzupełnienia wody w poidle powinna być nie mniejsza niż 10 l/min. W sytuacji, gdy nie ma możliwości sprostać takim wymaganiom, należy koniecznie zwiększyć pojemność wykorzystywanych poideł.

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

Czytaj również:

Nowoczesna obora na długie lata

Strefa odpoczynku

Strefa żywienia