Tym razem dołączyliśmy do jednej z lokalizacji cyklu Konferencji „Przez innowacyjność do sukcesu”, gdzie skupia się znacząca część krajowej produkcji mleka.

Cenna wymiana doświadczeń

Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji gospodarstwa, które było przykładem ciekawych rozwiązań pozwalających rozwinąć gospodarstwo przy stosunkowo niewielkich nakładach. Biorąc pod uwagę strukturę gospodarstw mleczarskich w Polsce, to właśnie taka droga rozwoju wydaje się być bardziej realna, gdyż tylko nieliczne jednostki są wstanie podjąć się inwestycji za kilka milionów złotych.

Prezentacja gospodarstwa, której dokonał Paweł Ksionek, była poprzedzona filmem, stanowiącym krótką wycieczkę po gospodarstwie i ukazującym realizację rozwiązań zaprojektowanych przez samego hodowcę.

Nowoczesne żywienie krów

W kolejnym wystąpieniu Grzegorz Kędzierski z firmy Pellon przedstawił możliwości w projektowaniu obór z uwzględnieniem automatyzacji procesu karmienia. Jak się okazuje dzięki zastosowaniu automatów do zadawania paszy można zaoszczędzić wiele przestrzeni użytkowej, gdyż dla wózka paszowego wystarczy korytarz o szerokości nawet 1,7 m. Dodatkowo ten system karmienia wpływa na poprawę zdrowotności zwierząt i efektywność produkcji z uwagi na fakt wielokrotnego żywienia w ciągu doby, co ogranicza ryzyko występowania chorób metabolicznych.

Podczas sesji dotyczącej pasz dr Marcin Gołębiewski podpowiadał jak zmaksymalizować produkcję mleka z pasz objętościowych. Wykładowca posłużył się tu bardzo obrazowymi przykładami strat, jakie generują złej jakości pasze objętościowe. Według wyliczeń eksperta straty białka w wyniku stosowania złej jakości sianokiszonki w stadzie 30 krów mogą w ciągu roku mogą spowodować deficyt z wysokości nawet 30 tys. zł. Z kolei pogorszona jakość kiszonki z kukurydzy na skutek obniżonego poziomu skrobi to w takim stadzie strata kolejnych 28 tys. zł.

Zdrowe wymię – dużo mleka

Podczas następnej sesji dotyczącej zdrowotności wymienia, dr Sebastian Smulski uświadamiał jak rozpoznawać różne postacie mastitis, jak prawidło je diagnozować i leczyć. Prelegent wskazał granicę zdrowotności wymienia na poziom LKS w wysokości 200 tys./ml mleka. Powyżej tego progu produkcja mleka zaczyna drastycznie spadać. Jak się okazuje, nie we wszystkich przypadkach zapaleń gruczołu mlekowego wskazane jest stosowanie antybiotyku, a w niektórych przypadkach takie rozwiązanie może wręcz pogorszyć sytuację. Wykładowca poddawał również w wątpliwość skuteczność leczenia podklinicznych stanów zapalnych wymienia, wskazując jednocześnie, że to okres zasuszenia jest najlepszym czasem na leczenie mastitis.

Genomika szansą na udoskonalenie stada

Ostatnia sesja dotyczyła postępu hodowlanego w stadzie, jaki może nastąpić w wyniku stosowania dostępnych narzędzi genomiki. Dr Sebastian Mucha z Centrum Genetycznego PFHBiPM wskazywał na zalety genotypowania samic, jako ważnego narzędzia do selekcji zwierząt już młodym wieku. Dzięki wczesnej znajomości genomowej wartości hodowlanej, można podejmować skuteczne decyzje w zakresie zwierząt przeznaczanych na remont stada, czy też rodzaju stosowanego nasienia.

Na zakończenie spotkania przeprowadziliśmy konkurs, w którym dla trzech uczestników zostały wylosowane upominki. Szersza relacja z poszczególnych sesji Konferencji w najbliższych dniach na farmer.pl.