Wiele zakładów pozostawiło cenniki skupu bydła na niezmienionym poziomie, jeszcze sprzed Świąt, inne z kolei zdecydowały się na wprowadzenie niewielkich zmian.

W pierwszym tygodniu Nowego Roku buhaje w klasie R wyceniane są maksymalnie na 13 zł/kg, zaś w klasie O zatrzymują się na poziomie 12,50 zł/kg. Buhaje mięsne skupowane w wadze żywej podmioty wyceniają maksymalnie na 7,60 zł/kg, cena za sztuki czarno-białe jest o ok. 1 zł niższa.

W przypadku jałówek zakwalifikowanych do klasy R, stawki wynoszą 12,60 zł/kg, natomiast klasa O jest wyceniana maksymalnie na 12 zł/kg. W przypadku ras mięsnych, jałówki skupowane w wadze żywej podmioty skupowe wyceniają maksymalnie na 6,70 zł/kg oraz ok. 6 zł/kg za rasy mleczne.

Cennik krów również objęły drobne korekty, w wyniku czego maksymalne stawki w rozliczeniu poubojowym wynoszą obecnie 11 zł/kg. Krowy skupowane w wadze żywej w przypadku wybitnych sztuk, wyceniane są maksymalnie na 5,40 zł/kg (ceny netto).

Podane ceny są w większości stawkami wyjściowymi. Jak informują kierownicy skupów w przypadku sprzedaży ilości samochodowych, istnieje możliwość negocjacji ceny, w granicach 0,5 zł/kg.