- Zastosowane w preparacie substancje bakteriobójcze skierowane są głównie w kierunku ochrony racic przed patogenami powodującymi zapalenie szpary międzyracicznej oraz innych wywołujących zapalenia racic - tłumaczy Anna Taźbierska z DeLaval Polska.

Jak informuje producent, jego działanie jest zbliżone do bardzo popularnego siarczanu miedzi. Produkt nie zawiera antybiotyków, formaldehydu ani metali ciężkich.

- Żółta barwa preparatu ma pozwolić na łatwą identyfikację krów które przechodziły przez wannę z preparatem - dodaje Taźbierska.