Nowy produkt w 2017 roku wprowadza do swojej oferty firma Sowul&Sowul. Jest do jednoroczna mieszanka kośna, pozwalająca na uzyskiwanie wysokich plonów zielonej masy.

Mieszanka traw skomponowana jest z szybko rosnących odmian życic wysokocukrowych, co według producenta, przy optymalnych warunkach, zapewnia nawet wyższe parametry energetyczne niż kukurydza.

Zgodnie z zaleceniami mieszanka może być wysiewana zarówno wiosną, jak i jesienią jako mieszanka poplonowa. Jak zapewnia producent, dobre warunki wilgotnościowe i optymalne nawożenie pozwalają na uzyskanie 5 – 6 pokosów, dając tym samym 60 – 90 ton zielonej masy z hektara rocznie. Mieszanka jest głównie dedykowana do sporządzania wysokiej jakości sianokiszonki.