Skład Bestermine Bufor z nowym kompleksem „4B” (4 x bufor) skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnego schorzenia jakim jest kwasica, uzupełniając jednocześnie niedobory witamin i minerałów.

Bestermine Bufor z kompleksem „4B” (4 x bufor) zmniejsza ryzyko spadku zawartości tłuszczu w mleku, dzięki utrzymaniu odpowiedniego poziomu fermentacji pożądanego kwasu octanowego w treści żwacza. W ten sposób pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu tłuszczu. Stymuluje także pożyteczną mikroflorę żwacza.

Skład mieszanki mineralno-witaminowej łączy w sobie składniki o udowodnionym działaniu buforującym. Bestermine Bufor zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy u krów mlecznych. Utrzymanie prawidłowego pH treści żwacza jest efektem działania czynników buforujących. O właściwą pracę żwacza dbają aktywne działanie buforujące kwaśnego węglanu sodu oraz synergiczne działanie buforujące tlenku magnezu. Drożdże paszowe wzmacniają efekt buforowania.

Nowy kompleks 4B zawarty w produkcie De Heus to dodatek paszowy o wysokiej pojemności buforowej, uzyskanej dzięki właściwościom wymiany jonowej. Ta zdolność efektywnie zapobiega obniżaniu octanów w żwaczu. Kompleks 4B to lepsze wykorzystanie pasz objętościowych, co w efekcie wpływa na poprawę produkcji oraz parametrów mleka.

Bestermine Bufor to produkt znany wśród hodowców bydła mlecznego już od ponad 10 lat. Codziennie ponad 20 000 krów mlecznych w Polsce dostaje w dawce porcję Bestermine Bufor. W okresie pożniwnym liczba krów, otrzymujących tę mieszankę wzrasta.