Do szerokiej palety raportów z oceny wartości użytkowej dołączył kolejny, tym razem nie dotyczące bezpośrednio samego mleka, a mówiący o zdrowotności racic. Dzięki temu możliwa będzie indywidualna analiza stanu zdrowia racic krów oraz porównanie sytuacji w swoim stadzie z wynikami uzyskanymi w populacji objętej projektem „CGen korekcja”.

Raporty te zostały przygotowane przez Centrum Genetyczne PFHBiPM i przekazane korektorom racic obsługującym aplikację „CGen korekcja”. Po doręczeniu analiz hodowcom, korektorzy wesprą ich w interpretacji wyników. Pozwoli to na pełne wykorzystanie informacji z raportów w zarządzaniu stadem dzięki rozpoznaniu głównego źródła problemów z racicami.

O projekcie „CGen korekcja” pisaliśmy już wcześniej. Jest on realizowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM, którego celem jest poprawa zdrowotności racic w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

W ramach tego projektu została opracowana aplikacja internetowa, która pozwala na rejestrację informacji w trakcie wykonywania korekcji racic. Nazewnictwo schorzeń objętych aplikacją jest zgodne z „ICAR Atlas Zdrowia Racic”, a jej głównymi użytkownikami są korektorzy racic.

Dzięki połączeniu aplikacji z systemem SYMLEK możliwe jest szybkie wyszukanie zwierzęcia oraz dostęp do jego historii. Umożliwia to indywidualne prowadzenie terapii oraz bieżącą ocenę jej skuteczności. Zebrane w ramach projektu dane pozwolą na uruchomienie oceny wartości hodowlanej odporności na schorzenia racic.