Przedstawiono trzy linie produktowe, tj. Spadea, Ceteia oraz Luneo, które, w ocenie przedstawicieli firmy, mają stanowić odpowiedź ma problemy, które występują w cyklu produkcji zwierzęcej. W skład całej nowej gamy wchodzą bloki mineralne, miokrogranulowane dodatki paszowe oraz lizawki w formie wiader.

Wydajność, zdrowotność i rozród

Pierwsza z zaprezentowanych linii, tj. Spadea, promowana jest pod hasłem „wydajność”. Ma ona sprzyjać optymalizacji dawki pokarmowej oraz poprawie wydajności produkcyjnej. Producent wskazuje, że pozytywnie wpływa na wykorzystanie paszy i optymalizację jej wykorzystania, co przekłada się na zdrowie zwierząt i wynik ekonomiczny stada. W tej gamie znajdują się produkty dla bydła, ale również produkt dla trzody chlewnej i drobiu.

Preparaty z gamy Ceteia mają wspierać zdrowotność zwierząt, szczególnie w okresach stresogennych, związanych m.in. z grupowaniem czy zamianami temperatur i innych czynników środowiskowych. Także w tej linii znajdują się produkty nie tylko dla bydła, ale i świń, owiec, kóz i koni.

Z koeli trzecia linia, Luneo, reklamowana jest pod hasłem „wzrost i rozród”. Są to produkty przeznaczone dla zwierząt rosnących – zarówno dla bydła mlecznego, jak i opasowego. Producent zapewnia, że wpływają one na poprawę wzrostu i rozwoju zwierząt. Preparaty w tej gamie mają także korzystnie wpływać na parametry rozrodu i bezpieczeństwo wycieleń.

Dbałość o zdrowie to podstawa

Uczestnicy spotkania mogli także poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki kwasicy bydła. Zagadnienie to omówił prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Kolejnym ciekawym punktem programu było wystąpienie dra inż. Zbigniewa Lacha z Edukacji Rolniczej, który przybliżył zebranym kwestie rozrodu pod kątem ekonomiki produkcji mleka.