Preparat Ensilage zawiera pięć szczepów różnych bakterii, co wyróżnia go pod względem bioróżnorodności na rynku. Wysoka koncentracja mikroorganizmów daje gwarancję skutecznego szczepienia i konserwacji paszy. Na jeden gram zakiszanego surowca przypada 600 tys. jednostek tworzących kolonie bakterii.

Duża bioróżnorodność użytych mikroorganizmów w składzie preparatu sprzyja prawidłowemu ukierunkowaniu procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie. Wytwarzany w procesie fermentacji kwas mlekowy, octowy, propionowy oraz etanol i wielu innych bakteryjnych metabolitów szybko obniżają pH zakiszanego surowca.

Działanie środka powoduje również hamowanie rozwoju pleśni i drożdży. Bakterie obecne w preparacie posiadają zdolności do wytwarzania bakteriocyn/antybiotyków hamujących rozwój niepożądanej mikroflory dzięki temu uzyskuje się dużą stabilność kiszonki.

Według producenta efektem stosowania Ensilage jest poprawa smakowitości kiszonki, co wpływa pozytywnie na zwiększone pobranie paszy przez krowę, a w konsekwencji wzrost produkcji mleka.

W wyniku szybkiego obniżenia pH zakiszanej masy dochodzi do przyspieszenia procesów fermentacyjnych, zwiększenia stabilności tlenowej kiszonki oraz zahamowania rozwoju pleśni i drożdży. To wszystko przekłada się na znaczące ograniczenie strat w procesie zakiszania. Dodatkowo mamy dostęp do jednolitej, powtarzalnej paszy.