- Zmiany wynikające z założeń Zielonego Ładu stanowią niebagatelne wyzwanie dla hodowców bydła. Jednym z narzędzi, które może pomóc hodowcom w przygotowaniu się na nadchodzące zmiany jest selekcja genomowa. Kluczowym jest odpowiednie wykorzystanie indeksów selekcyjnych. Równie ważna jest odpowiednia konstrukcja tych indeksów i wzbogacanie ich o nowe cechy, które są ważne z punktu widzenia zrównoważonej hodowli i wpływu na środowisko naturalne – uważa Sebastian Mucha.

Wśród ważnych aspektów, których optymalizacja ma przełożenie na środowisko naturalne dr Mucha wymienia również: ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, efektywność wykorzystania paszy oraz ograniczenie stosowania antybiotyków. Aby osiągnąć wymagany postęp niezbędna będzie również poprawa takich cech jak długowieczność, płodność oraz zdrowie wymienia.

Dr hab. Sebastian Mucha,  dyrektor Centrum Genetycznego  PFHBiPM
Dr hab. Sebastian Mucha, dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM

- W osiągnięciu założonych celów pomoże hodowcom selekcja genomowa, która pozwala zwiększyć postęp genetyczny w stadzie oraz zapewnia optymalizację kosztów odchowu młodzieży. Ważnym aspektem jest rozwój polskiego systemu szacowania wartości hodowlanej pozwalający na poszerzenie celu hodowlanego o nowe cechy, które umożliwią selekcję w kierunku zrównoważonej hodowli bydła o zmniejszonym wpływie na środowisko naturalne – dodaje Sebastian Mucha.

Zapraszamy do udziału w sesji „Produkcja mleka” podczas Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Jeszcze dziś zarejestruj się na to niepowtarzalne wydarzenie!