Jednym z zabiegów, oprócz przeglądu stanu racic, o którym pialiśmy w ostatnim czasie, a który powinien poprzedzać rozpoczęcie sezonu pastwiskowego jest odrobaczanie stada. Należy przeprowadzać je dwa razy w roku, czyli przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego i po jego zakończeniu.

Odrobaczanie przed wyjściem krów na pastwisko ma duże znaczenie ze względu na ograniczenie ryzyka przenoszenia pasożytów na pastwisko, w przeciwnym razie może dojść do wtórnych zakażeń pasożytniczych.

Należy również zastanowić się nad koniecznością przeprowadzenia w stadzie dekornizacji, szczególnie jeżeli w stadzie występują zwierzęta agresywne, które mogą zranić inne sztuki, a w przypadku krów ciężarnych nawet doprowadzić do poronień.

Kolejną kwestią jest przygotowanie żywieniowe do sezonu pastwiskowego. Bydło jest gatunkiem wrażliwym na gwałtowne zmiany w żywieniu. Nagłe korekty dawki pokarmowej mogą negatywnie wpłynąć na stan zdrowotny zwierzęcia, dlatego planowane zmiany należy wykonywać stopniowo, aby przygotować zwierzęta do nowego rodzaju paszy.

Prawidłowo przeprowadzona zmiana systemu żywienia pozwala mikroflorze żwacza zaadaptowanie się do nowego składu treści pokarmowej. Stopniowe przyzwyczajanie krów do zielonki pastwiskowej ogranicza ryzyko występowania w tym okresie biegunek, wynikających z podaży soczystej, wysokobiałkowej paszy o niewielkim udziale włókna. Pomocne są tu pasze włókniste, takie jak dobrej jakości siano czy słoma.

W przygotowaniach do sezonu pastwiskowego nie można również pominąć profilaktyki tężyczki pastwiskowej. W tym celu warto suplementację mineralną wzbogacić o dodatek magnezu w dawce.