Konferencja zorganizowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka cieszyła się w tym roku, mimo trudnej sytuacji w branży, dużym zainteresowaniem.

Impreza składała się z dwóch dni wykładowych, poruszających aktualne problemy w hodowli bydła mlecznego. Pierwszego dnia zostały omówione zagadnienia związane z występującymi problemami w rozrodzie bydła.

Wykłady tego dnia rozpoczął prof. dr hab. Włodzimierz Nowak z UP w Poznaniu, który przedstawił cykl życiowy krowy, od cielęcia do długowiecznej mlecznicy. Kolejna prelekcja Prof. dr hab. Jana Twardonia z UP we Wrocławiu dotyczyła związku między zapaleniem wymienia, a rozrodem krów mlecznych. Następnie prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski z UR w Krakowie przedstawił żywieniowe przyczyny zaburzeń w rozrodzie. Temat problemów w rozrodzie, wynikających z chorób wirusowych omówił dr n. wet. Wiesław Niewitecki. Ostatnim wykład tego dnia, dotyczący wpływu parametrów rozrodu na opłacalność produkcji, wygłosił dr inż. Zbigniew Lach z OHZ Osięciny

Drugi zaś dzień poświęcony był rozwojowi genomiki w polskiej hodowli. Sesję otworzył dr hab. inż. Wojciech Jagusiak z UR w Krakowie przystawiając rozwój genomiki, powodujący rewolucję w ocenie wartości hodowlanej samic i samców. Następnie prof. dr hab. Tomasz Strabel z UP w Poznaniu przybliżył nowe cechy, jakie bierze się pod uwagę w selekcji bydła mlecznego. Kolejna prelekcja dr. Tomasza Krychowskiego, doradcy ds. hodowli PFHBiPM pokazała wyniki międzynarodowej oceny wartości hodowlanej buhajów.

Odwiedzający mogli również skorzystać z oferty wystawców, prezentujących wyposażenie i środki produkcji dla gospodarstw zajmujących się produkcją mleka.