Na temat zmieniającej się na przestrzeni lat kondycji polskich gospodarstw mleczarskich mówił dr hab. Andrzej Parzonko z SGGW podczas konferencji online zorganizowanej przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Jak zaznaczał prelegent, czynnikiem determinującym w pewnym zakresie opłacalność, ale przede wszystkim dochodowość gospodarstw rolniczych i wydajność pracy jest skala produkcji. Obserwowana jest prawidłowość, że im wyższa produkcja, tym koszty na jednostkę produktu powinny być niższe. Wyższe dostawy mleka dodatkowo powinny wiązać się z wyższymi cenami skupu mleka dzięki silniejszej pozycji przetargowej na rynku.

Jak podkreśla dr Parzonko, nawet niewielka jednostkowa opłacalność produkcji zwielokrotniona ilością będzie dawała odpowiednio wyższy dochód, co potwierdzają prezentowane przez eksperta dane zamieszczone w tabeli.

W latach 2017-2019 przeciętny dochód z gospodarstwa mlecznego w Polsce był wyraźnie uzależniony od skali produkcji mleka. Aby jednak obiektywnie ocenić dochody gospodarstw mlecznych konieczne jest zestawienie ich z alternatywnymi źródłami dochodów, które można byłoby uzyskać z pracy poza rolnictwem.

Jak wynika z przedstawionych danych, dochodowość w gospodarstwach mlecznych, w latach 2017-2021 wyraźnie się zmniejszała, przy jednocześnie rosnącym przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce.

Jak ocenia dr Parzono, w 2021 roku gospodarstwa utrzymujące 45-50 krów mlecznych uzyskały dochód porównywalny z przeciętnym wynagrodzeniem w polskiej gospodarce. Dla porównania w 2019 roku, do osiągnięcia zbliżonych wyników wystarczało zaledwie około 30 krów mlecznych.

Przeciętna dochodowość gospodarstw mlecznych w Polsce zróżnicowanych skalą produkcji mleka wg danych FADN (za Parzonko, 2021)
Przeciętna dochodowość gospodarstw mlecznych w Polsce zróżnicowanych skalą produkcji mleka wg danych FADN (za Parzonko, 2021)