Celem spotkania była także szeroko zakrojona dyskusja na temat szans i wyzwań dla europejskiego sektora mleczarskiego oraz możliwych ścieżek jego rozwoju.

W wydarzeniu wziął udział Andrzej Sadoś, Stały Przedstawiciel RP przy UE, który otworzył konferencję. Następnie Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka przywitała uczestników.

Prezentacja polskiego sektora mleczarskiego

„To spotkanie jest okazją do rozmowy o europejskim rynku mleka, chcielibyśmy zaprezentować Państwu polski sektor mleczarski (…). W moim kraju ponad 80 proc. sektora mleczarskiego stanowią spółdzielnie mleczarskie, których właścicielami są rolnicy, producenci mleka.  (…) Naszym zadaniem jest również pomoc spółdzielniom mleczarskim w kryzysie. Dziś mamy taką wymagającą sytuację. Wojna na Ukrainie, rosnące koszty energii, gazu, opakowań itp. spadające ceny na rynku światowym i wysoka inflacja z powodu której, mamy coraz większy kryzys w sektorze mleczarskim. (…) – powiedziała Maliszewska.

Następnie głos zabrał Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, który wygłosił przemówienie wstępne na temat sytuacji w branży mleczarskiej. O sektorze mleczarskim w Krajowym Planie Strategicznym WPR mówił Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Brigitte Misonne, kierownik działu Rynki – Produkty pochodzenia zwierzęcego w DG AGRI omówiła prezentację pt. Europejski sektor mleczarski. Podkreśliła w niej silną rolę polskiego sektora mleczarskiego. Zaś prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prezes zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, powiedział o aktualnej sytuacji w polskim sektorze mleczarskim. Na koniec miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi, gdzie eksperci odpowiadali na nurtujące uczestników pytania. Wydarzenie zakończyło się degustacją polskich produktów mleczarskich.

W wydarzeniu wzięło udział około 200 gości, w tym przedstawiciele organizacji międzynarodowych w Brukseli, eurodeputowani, osoby ze stałych przedstawicielstw tj. radcy rolni, radcy handlowi.

Szansa na nawiązanie współpracy

Ideą spotkania było zaprezentowanie potencjału polskiego sektora mleczarskiego oraz poinformowanie o najważniejszych kwestiach związanych z rozwojem europejskiego i polskiego mleczarstwa. Była to także doskonała okazja do promocji polskiego mleczarstwa i zwiększenia rozpoznawalności polskich produktów mleczarskich na arenie międzynarodowej. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji kryzysu i destabilizacji bezpieczeństwa żywnościowego, który coraz mocniej dotyka branżę mleczarską. Wydarzenie miało nie tylko formę promocyjną, ale było również szansą na nawiązanie współpracy, podjęcie dyskusji oraz analizy możliwości wzajemnego wsparcia w odpowiedzi na zagrożenia dla sektora mleczarskiego, które wzmocniłyby pozycję producentów oraz poprawiły sytuację wszystkich grup interesu.

Wydarzenie zyskało ogromne uznanie wśród zgromadzonych, zarówno przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także dziennikarzy. Powtarzały się zgodne głosy, że takie inicjatywy przybliżające sektor mleczarski, zarówno polski, jak i europejski, są potrzebne, a nawet niezbędne w dobie kryzysu, jaki dotyka tę branżę.