Gościem pierwszej sesji spotkania był m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który przedstawił bieżącą sytuację mleczarstwa w Polsce, jak również nakreślił główne działania polskiego rządu wspierające ten sektor produkcji.

- Polska jest znaczącym europejskim producentem mleka. W 2016 roku produkcja mleka w Polsce wyniosła 12,8 mld litrów, zaś w 2017 r. może osiągnąć ok. 13,3 mld litrów – powiedział podczas swojego wystąpienia szef resortu rolnictwa.

Minister Jurgiel podkreślał poprawę kondycji sektora mleczarskiego, zaznaczając, że w pierwszym półroczu 2017 wartość eksportu polskich przetworów mlecznych zwiększyła się o ok. 45 proc.

Podczas pierwszego dnia konferencji zastanawiano się również nad rozwiązaniem problemu zgromadzonych ogromnych zapasów mleka w proszku w ilości ok. 400 tys. ton, które zalegają w magazynach Komisji Europejskiej.

Wśród rozważanych możliwości jest przeznaczenie części zapasów na pomoc dla najuboższych, bądź wykorzystanie w celach paszowych. Jednak to od decyzji KE zależeć będą losy zapasów interwencyjnych i to jak wpłyną one na europejski rynek mleka.

Dzisiejszego dnia jednym z gości specjalnych XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej będzie komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi, Phil Hogan.