Podczas tegorocznej edycji Forum miała miejsce premiera nowego programu do zarządzania stadem „SOL”(Stado OnLine), który ma być dostępny dla hodowców od początku przyszłego roku.

Na wstępie konferencji Piotr Goździkiewicz z PFHBiPM przedstawił podstawowe informacje o programie, który ma być z założenia narzędziem pracy dla hodowcy, a nie zootechnika. SOL jest aplikacją internetową, do której dostęp będzie możliwy z każdego urządzenia mobilnego mającego dostęp do internetu. Głównym zadaniem programu jest integracja danych z różnych źródeł, np. z systemu SYMLEK, czy też generowanie zgłoszeń do systemu IRZ.

W kolejnym wystąpieniu prof. Włodzimierz Nowak z UP w Poznaniu przeprowadził analizę żywienia jako elementu zarządzania stadem krów mlecznych, również w odniesieniu do wykorzystania systemu SOL. Referent zauważył, że w systemie można by uwzględnić monitorowanie większej liczby parametrów związanych z żywieniem.

Z kolei prof. Zygmunt M. Kowalski z UR w Krakowie przedstawił możliwości wykorzystania systemu SOL w monitorowaniu zaburzeń metabolicznych. Według wykładowcy program umożliwia rejestrację oraz analizę zaburzeń metabolicznych u pojedynczych krów oraz w całym stadzie. Według Kowalskiego ważną funkcjonalnością jest możliwość rejestracji i analizy kondycji krów, co stanowi podstawę w prognozowaniu ryzyka chorób metabolicznych.

Następnie prof. Jan Twardoń z UP we Wrocławiu omówił rolę nowego programu w zarządzaniu zdrowiem i rozrodem stada. Ekspert zwrócił szczególną uwagę na moduły „Zdrowie” i „Rozród”, w których rejestrowane są wszystkie zdarzenia związane ze zdrowiem i rozrodem stada, takie jak: objawy fizjologiczne, diagnoza, profilaktyka czy terapia. Jak zauważył prof. Twardoń sporym ułatwieniem są opracowane schematy dla poszczególnych działań, co znacznie przyspiesza pracę ze zwierzętami.

Na koniec Radosław Bartz, zootechnik w gospodarstwie użytkującym SOL, podzielił się doświadczeniami po półrocznym użytkowaniu systemu. Według zootechnika nowy program do zarządzania stadem odznacza się czytelnością i intuicyjnością. Do zalet zalicza także możliwość dowolnego grupowania zwierząt według własnych potrzeb i łatwość wyszukiwania danych. Bartz zauważa też pewne niedogodności, jak pojawiające się błędy, czy brak dostępu w trybie offline, jednak jak podkreśla, program jest ciągle testowany.