Jakiś czas temu informowaliśmy, że zgodnie z obowiązującym prawem możliwość wykorzystania opon jako obciążników do pryzm kiszonkowych związana jest z koniecznością wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Okazuje się jednak, że uzyskanie takowego zezwolenia może się być dla rolników bardzo trudne.

Zezwolenie przed podjęciem działalności

Po pierwsze wniosek należy złożyć przed podjęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

„Pamiętaj! Za prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi ci kara administracyjna w wysokości od 10 000 zł do 1 mln zł” – jak czytamy na stronie rządowej poświęconej temu zagadnieniu.

Oświadczenia, zaświadczenia, operaty

Kolejną kwestią jest wymagany stos dokumentów. Łączna lista dokumentów, które mogą być wymagane podczas ubiegania się o zezwolenie na przetwarzanie odpadów zawiera piętnaście pozycji.

Każdy przypadek wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia wymaga zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, operatu przeciwpożarowego i dowodu opłaty skarbowej (616 zł).

Operat przeciwpożarowy i postanowienie o uzgodnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej

Operat przeciwpożarowy, zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. ​

Jak czytamy na dedykowanej stronie, niezbędne jest również dołączenie postanowienia o uzgodnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Jest ono wydawane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejnym krokiem jest kontrola na miejscu

Po złożeniu wszystkich dokumentów urząd sprawdzi wniosek, a w następnym kroku wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Jest ona przeprowadzana przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a to właśnie on jest odpowiedzialny jest za wymierzanie kar w przypadku przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. W połączeniu z powszechnością wykorzystywania starych opon do obciążania pryzm wydaje się to poważnym problemem dla rolników chcących działać zgodnie z prawem i uzyskać wspomniane zezwolenie.

Czas oczekiwania - miesiąc do dwóch

„Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik” – poinformowano na stronie rządowej. „Dopóki nie dostaniesz decyzji, nie możesz rozpocząć działalności” – przypomniano.

Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na 10 lat.

Obciążanie pryzm oponami – czy ministerstwo klimatu przewiduje „ścieżkę dla rolników”?

Zwróciliśmy się w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którego gestii znajdują się zagadnienia związane z uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zapytaliśmy w jaki sposób rolnicy mogą uzyskać takowe zezwolenie, nie narażając się przy tym na kary administracyjne. Czy istnieje osobna ścieżka lub dodatkowe dokumenty, które pozwalają uzyskać to zezwolenie rolnikom, którzy już obciążają prymy starymi oponami, a chcieliby to robić zgodnie z prawem, jednak bez kar za historyczną działalność. Ponadto zapytaliśmy ile wniosków o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów przyjęto w zeszłym roku od rolników chcących obciążać pryzmy starymi oponami.

W przesłanej odpowiedzi wynika, że nie przewidziano osobnej ścieżki dla rolników, ani żadnych innych ułatwień mogących pomóc rozwiązać ten problem.

„W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości zgodnego z przepisami wykorzystywania odpadów opon, uprzejmie informujemy, że procedura uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarki odpadami nie różni się od innych przypadków, w których konieczne jest uzyskanie takiego zezwolenia” – podkreśla MKiŚ.

 „Nie istnieje więc <<osobna ścieżka>> do uzyskania takiego uprawnienia. Uprawnienie do gospodarowania odpadami jest nadawane w ramach indywidualnej oceny w oparciu o obowiązujący stan faktyczny oraz prawny” – dodaje.

Ministerstwo klimatu poinformowało także, że ich system zbierania danych w zakresie gospodarki odpadami „nie pozwala na identyfikację działalności rolniczej jako jednego z rodzajów działalności prowadzonej przez posiadaczy odpadów”.

Obciążanie pryzm oponami- czy rolnicy mogą liczyć na zmiany?

Zapytaliśmy także czy rolnicy mogą liczyć na zmiany w tym zakresie, która zwalniałaby ich z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

MKiŚ w odpowiedzi zaznaczyło, że omawiane zagadnienia są „poddawane w resorcie analizie w zakresie ewentualnych dalszych działań”.

Co można odebrać jako pewien, choć niewielki, postęp w porównaniu do poprzedniej odpowiedzi udzielonej przez MKiŚ nam na pytanie o potencjalną derogację.