Cielęta martwo urodzone oraz te, które padają krótko po urodzeniu są dla hodowcy stratą, szczególnie jeśli upadki dotyczą cieliczek. Przyczyny wystąpienia tego typu problemów, mogą być różne.

Objawy

Literatura opisuje stan charakteryzujący się niską żywotnością cieląt, jako syndrom lub zespół słabego cielęcia (ZSC, WCS). Pierwszym symptomem, jest niepodnoszenie przez cielę głowy w pierwszych minutach po ocieleniu i przyjmowanie pozycji mostowej w ciągu 5 – 10 min. Późniejszymi objawami zespołu, jest niepodejmowanie próby wstawania. Cielęta dotknięta ZSC, mają często osłabiony odruch ssania.

Przyczyny

Etiologia zespołu słabego cielęcia jest dość złożona i każdy z przypadków może być wywołany jednym lub kilkoma czynnikami.

W okresie prenatalnym, do wystąpienia syndromu, może przyczynić się zbyt ubogie żywienie ciężarnych krów. Tyczy się to zarówno zbyt niskiej ilości białka jak i energii w dawce pokarmowej.

Negatywny pływ na późniejsze zdrowie oseska, mają również stany zapalne matki w okresie ciąży, takie jak mastitis i infekcje układu rozrodczego oraz czynniki stresowe. Wśród czynników zakaźnych, jako częstą przyczynę zespołu, wymienia się wirusową biegunkę bydła BVD-MD.

Przedłużający się oraz ciężki poród, skutkujący niedotlenieniem oraz urazami, może mieć również duży wpływ na wystąpienie ZSC.