W kształtowaniu kondycji psychiczno-fizycznej zwierząt istotną rolę odgrywa wiele czynników.

Do najważniejszych zalicza się przede wszystkim warunki panujące w pomieszczeniu inwentarskim, mikroklimat, wyposażenie budynku, zapewnienie odpowiedniego podłoża, paszy, opieki weterynaryjnej.

Produkcja zwierzęca charakteryzuje się także powstawaniem produktów ubocznych, takich jak emisje pyłów, gazów i odorów.

Nierozerwalnym produktem ubocznym w produkcji zwierzęcej są odchody.

W zależności od zastosowanego systemu utrzymania zwierząt inwentarskich (chów ściołowy lub bezściołowy) pozyskujemy obornik lub gnojowicę. Rodzaj zastosowanego podłoża ma znaczący wpływ na dobrostan zwierząt, ich zdrowie i rozwój, dlatego w poniższym artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z obornikiem, jego pozyskiwaniem i prawidłowym zagospodarowaniem.

Ściółka ma wiele zalet

Duży nacisk kładzie się na prawidłowe przygotowanie nawozu do zagospodarowania i nawożenia gleby, niestwarzającego zagrożenia dla środowiska naturalnego, nie mającego negatywnego wpływu na dobrostan zwierząt i ogólne warunki gospodarowania w rolnictwie.

Ściółka charakteryzuje się wieloma zaletami: przede wszystkim umożliwia bardzo łatwe wchłanianie i wiązanie wilgoci. Ponadto słoma stanowi termiczną warstwę izolacyjną chroniącą zwierzęta przed szkodliwymi skutkami bezpośredniego kontaktu z posadzką lub rusztem oraz - będąc elastyczną warstwą, chroni przed zbyt silnymi naciskami podczas wstawania lub kładzenia się zwierząt na stanowisku. Stąd wskazane jest stosowanie systemu ściółkowego, np. dla zwierząt młodych, zbyt wrażliwych na czynniki zewnętrzne. Poza tym ściółka jest także chętnie zjadana przez zwierzęta, z uwagi na znajdujące się w niej włókno, jako dodatek do podstawowej dawki paszy. Aby zachęcić jednak zwierzęta do wyciągania ściółki, zaleca się, aby to była słoma paszowa, np. jęczmienna.

Wadą systemu ściółkowego - szczególnie w okresie letnim - jest zwiększone zagrożenie dodatkowego zapylenia wnętrza pomieszczenia inwentarskiego, ponadto bezpośredni kontakt z podłożem i odchodami stanowi zagrożenie wieloma chorobami pasożytniczymi.

Minusem jest również konieczność dodatkowych nakładów robocizny na ścielenie, a następnie usuwanie obornika.

Prace Herkulesa

Przykładem przenośnika pracującego w ruchu posuwisto-zwrotnym z obór wolnostanowiskowych jest kanałowy zgarniacz obornika Herkules. Jest to dość prosty w konstrukcji i obsłudze system przeznaczony przede wszystkim dla otwartych korytarzy w oborach wolnostanowiskowych, chociaż także można go spotkać w chlewniach i kurnikach. System ten może być zamontowany w nowych obiektach, ale też spełnia bardzo dobrze swoją funkcję w budynkach inwentarskich wieloletnich. Bardzo ważnymi elementami jego wyposażenia są urządzenia czyszczące oraz przekaźnik czasowy i przełącznik oddzielny dla każdego korytarza.

System został wyposażony w urządzenie kontrolujące ruch zgarniacza (szczególnie jest to przydatne podczas zablokowania układu). Ponadto jest on zabezpieczony przed ewentualnym przeładowaniem i przeciążeniem. Układ elektroniczny kontroluje maksymalnie do sześciu korytarzy. Oczywiście producent przewidział możliwość zatrzymania zgarniacza w dowolnym momencie. Zgarniacz jest wyposażony w 2,8-kW silnik elektryczny jedno- lub trójfazowy, natomiast prędkość przesuwania przenośnika wynosi standardowo od 2,5 do 3,5 m/min.

wyrzutnie mobilne i stacjonarne

Ciekawą propozycją jest zgarniacz z napędem Houle. Występują dwa podstawowe typy wyrzutników tego typu zgarniaczy - z posadowieniem sztywnym - H-8000 i mobilny na kółkach - model H-6000.

Pierwszy z nich może zastępować większość wyciągarek bez konieczności wylewania fundamentów. Jest to dosyć solidna konstrukcja montowana z elementów o długości 1,5 m, tworząc tym samym wyrzutnię o długości 14-23 m. Cechą charakterystyczną jest część górna odchylająca się już od 5,5 do 7 m - oczywiście w zależności od długości wyrzutni.

Producent oferuje dwa podstawowe typy napędu - H-86 i H-95. Pierwszy z nich jest to standardowy napęd z automatycznym napinaczem łańcucha typu 60 i 80 oraz rolkami. Natomiast drugi z nich jest już wersją "ciężką" - przemysłową, w której łańcuch montowany jest na większym kole zębatym, którego zadaniem jest zmniejszenie momentu obrotowego.

Występują tu także podwójne napinacze łańcucha i automatyczne sprzęgło zwalniające przy przeładowaniu obornikiem.

Producent oferuje też w ramach wyposażenia dodatkowego linkę smarującą główny przenośnik oraz oś czyszczarki łopat zgarniających.

Przydatnym rozwiązaniem jest powrót czyszczarki łopat kontrolowany przez specjalny amortyzator.

Łagodny dla racic

Następnym wartym zainteresowania urządzeniem jest zgarniacz Perstrup ze specjalną prowadnicą - pokazaną szczegółowo na rysunku. Bardzo cenną zaletą zastosowania tego typu prowadnic jest lepsza ochrona racic krowy, łatwiejsza i lepsza kontrola zgarniacza oraz lepsze oczyszczenie miejsc odpływu. Producent w tym przypadku jednak zaznacza, iż dla kanałów gnojowych o długości ponad 100 m poleca się montowanie dwóch zgarniaczy w tym samym kanale. W takiej sytuacji cały system pracuje dwa razy szybciej.

Dla chcących modernizować oborę lub dla nowo powstałych projektów cenną informacją może się okazać, iż zalecanymi długościami przeciąganych zgarniaczy są łańcuchy maksymalnie 250-metrowe.

Tego typu jednostki produkowane są w dwóch wersjach - model niski i wysoki.

Mogą one zastąpić koło narożne z racji swej specyficznej konstrukcji, natomiast duża przestrzeń między kołem napędzającym a łańcuchem zapewnia minimalne zużycie oraz niskie koszty napraw. Moc silnika przedstawionego modelu wynosi 0,37 kW, dla długości liny lub łańcucha do 120 m, oraz 0,55 kW powyżej 120 m. Prędkość przesuwu wynosi ok. 4,2 m/min. Jest to dość istotny parametr z uwagi na wspomniane bezpieczeństwo krów i ochrony przed okaleczeniem racic. Ważne jest, aby krowy nauczyły się i zdążyły przekroczyć poruszający się zgarniacz.

Hydrauliczna Teska

Innym rozwiązaniem jest hydrauliczny zgarniacz obornika Teska H-623/1. Jest on również przeznaczony do pracy w oborach wolnostanowiskowych płytkich jako zgarniacz wzdłużny.

Zgarniacz może pracować zarówno w układzie jednorzędowym, dwurzędowym, jak i trzyrzędowym ze zgarniaczem poprzecznym Skraper H-623. W tym rozwiązaniu zasada działania opiera się również na cyklicznym podawaniu obornika do kanału poprzecznego za pomocą łapy stalowej, umieszczonej w kanale roboczym napędzanej listwą. Z kolei w kanale poprzecznym prasa zgarniacza z siłownikiem hydraulicznym przejmuje podawany obornik i prasuje go za pomocą ruchomej klapy, wyciska obornik na zewnątrz obory od spodu pryzmy na płytę gnojową.

Obornik w rurociągu

Ciekawym - ale za to rzadko stosowanym systemem usuwania obornika jest wypychacz SB 50 firmy Łukomet. Jest to system do ciśnieniowego podziemnego transportu słomiastego obornika z obory bezpośrednio na płytę obornikową. Tego typu rozwiązanie zostało zaprojektowane dla budynku inwentarskiego ze stadem 120 krów mlecznych, w którym zainstalowano trzy mechaniczne zgarniacze wzdłużne typu "delta" z poprzecznym zgarniaczem pracującym w systemie posuwisto-zwrotnym.

Tego typu wypychacz działa na zasadzie ciśnieniowej rury o przekroju kołowym, która jest zamontowana w ziemi pod podłogami.

W szczycie obory poniżej zgarniacza zainstalowana jest prasa hydrauliczna.

Zgarniacze przenośnika poprzecznego cyklicznie napełniają kosz zasypowy wypychacza.

Następnie zawartość kosza jest prasowana pod naporem tłoka, dalej przesuwana w komorze sprężania i wtłaczana do rury montowanej z segmentów ciśnieniowych wielkogabarytowych rur PE i PVC. Zaletą tego systemu jest to, że rurociąg może posiadać kilkadziesiąt metrów długości, a fakt ukrycia go pod ziemią daje czystość i porządek wokół obory. Ciśnienie pracy urządzenia to 10 barów, a wydajność około 3 t/godz. Prasa zasilana jest silnikiem o mocy 5,5 kW.

Konieczny mocny zbiornik

Zagadnieniem trwale związanym z usuwaniem i przechowywaniem obornika jest też zbieranie i bezpieczne przechowywanie gnojówki - czyli wszelkich odcieków pochodzących z płyt gnojowych, na których przetrzymywany jest obornik.

Posiadanie takiego zbiornika jest konieczne, gdyż pozwala uniknąć ryzyka skażenia gleb i wód podziemnych gnojówką. Tego typu zbiorniki powinny być szczelne i posiadać odpowiednie atesty. Muszą być także w profesjonalny sposób posadowione w ziemi. Jeden z przykładów to zbiornik typu Weho wykonany z polietylenu dostępny w pojemnościach od 10 do 90 m3.

Podsumowanie

Produkcja zwierzęca nie należała nigdy do łatwych, lekkich i bezpiecznych.

Szczególnie usuwanie odchodów i prawidłowe postępowanie z nimi wymaga wprawy i zaangażowania. Tym bardziej że jest to praca zaliczana do mało czystych i sprawiających przyjemność. Na szczęście producenci wyposażenia budynków inwentarskich oferują na rynku coraz nowocześniejsze, wydajniejsze, bezpieczniejsze rozwiązania techniczne i urządzenia, które mogą wyręczyć rolnika z tej niewdzięcznej pracy.