Wartość eksportu w 2014r. wyniesie prawdopodobnie ok. 1,8 mld euro. Wynika to ze wzrostu aż o 70 proc. eksportu mleka w proszku, a o 25 proc. świeżego mleka, które wędrowało najczęściej do Białorusi.

W 2014 roku hitem eksportowym było mleko w proszku, którego sprzedaż zagraniczna zwiększyła się w pierwszym kwartale 2014 roku o 116 proc. Jednakże najważniejszym produktem eksportowym branży pozostały sery, które stanowią ok. 40 proc. całości eksportu mleczarskiego.

Przed wprowadzeniem embarga do Rosji trafiało 15 proc. całego eksportu polskich serów. Wyraźne spadki odnotowano już w październiku 2014, kiedy wartość eksportu serów spadła o 25 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z roku poprzedniego i wynosiła 47,3 mln euro.

Zachwianie na rynku wywołane wprowadzaniem embarga spowodowało znaczne ograniczenia eksportu do Rosji, co wymusiło obniżenie produkcji oraz zagospodarowanie części towaru na krajowym rynku po obniżonych o ok. 30 proc. cenach zbytu

Według danych Zespołu Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), poza Rosją, ważnymi importerami przetworów mlecznych, w tym głównie serów, są Czechy. W pierwszym półroczu 2014 roku wyeksportowano tam 13,3 tys. ton serów i twarogów za 43 mln euro.

Obserwowany jest również się wzrost handlu z krajami spoza Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Wzrasta eksport przetworów mlecznych do Arabii Saudyjskiej, która w pierwszym półroczu 2014 roku była siódmym odbiorcą serów z Polski. Zauważalny jest również wzrost wywozu towarów do Iraku, USA oraz Chin.