Nie ma pewności co skłania cielęta do wzajemnego ssania, jednak podejrzenia kierowane są na dwa aspekty związane z naturalnym pobieraniem pokarmu z wymienia, które nie zawsze występują w przypadku odpoju. Ważna jest zaś możliwość poprawienia sytuacji za pomocą właściwych smoczków i odpowiedniego ich ulokowania.

Pierwszym co jest podejrzane o powodowanie tego zjawiska jest zapominanie o naturalnym i silnie rozwiniętym odruchu ssania. Wiele smoczków dostępnych na rynku jest zbyt „miękkich” lub wykorzystywane są zbyt długo przez co tracą swoją „twardość”. Cielę nie musi wkładać wiele wysiłku by uzyskać dostęp do pójła, odpój przebiega szybciej, ale nie oznacza to że lepiej dla zwierzęcia. Dwa niezbędne elementy prawidłowego odpoju to skłonienie cielęcia zarówno do wywierania nacisku na smoczek (ciśnienie) jak i do ssania (podciśnienie). Jeżeli do pobrania pójła niezbędna jest tylko pierwsza czynność cielę nie będzie wykazywało ssania na poziomie zaspokajającym jego naturalne odruchy. Skutkuje to obsysaniem innych cieląt.

Wspomniane smoczki, powodujące nadmierne tempo pobierania pójła, wiążą się również z drugą możliwą przyczyną obsysania jaką jest nieprawidłowa pozycja ciała cielęcia podczas picia. Gdy zwierzę nie musi charakterystycznie wyciągnąć i unieść głowy może dojść do zaburzeń odruchu rynienkowego, przez co część pójła dostaje się do żwacza, który jeszcze nie jest w stanie go strawić. Dochodzi do fermentacji, która doprowadza do nadmiernego zakwaszenia żwacza, wzdęć oraz bolesności brzucha. Niskie pH żwacza jest powodem zwiększonej aktywności cieląt w zakresie ssania, gdyż usiłują pobudzić dodatkową produkcję naturalnego bufora jakim jest ślina. Podobny efekt obserwujemy gdy smoczek umożliwia zbyt szybkie pobranie pokarmu, co powoduje przelewanie się pokarmu  nad fałdami rynienki do żwacza. Dalej proces przebiega podobnie. Łatwo zauważalną w obydwu przypadkach jest zwiększona częstotliwość obsysania innych cieląt.

Czytaj więcej>>>Błędy popełniane przy odpoju cieląt i ich konsekwencje

Zapobieganie wzajemnemu obsysaniu jest niezwykle istotne gdyż może ono negatywnie wpływać na rozwój wymienia u cieliczek oraz zwiększać podatność na mastitis w kolejnych latach życia. Może również dochodzić do uszkodzeń mechanicznych skóry, mogących stanowić wrota zakażenia.

Stosując odpowiedniej jakości smoczki i pamiętając o prawidłowej pozycji cielęcia podczas odpoju możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia tego zjawiska i niekorzystnych konsekwencji z nim związanych.