Po wielu latach starań hodowcy bydła mlecznego, zrzeszeni w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przejmą w tym roku ocenę wartości użytkowej bydła, prowadzoną dotychczas przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Ocenę tę powierzył hodowcom minister rolnictwa na podstawie rozporządzenia, które ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 214 z 2005 r. Czytamy w nim, że od 1 lipca 2006 r. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka będzie prowadzić „ocenę wartości użytkowej zwierząt, publikować wyniki tej oceny, prowadzić system informatyczny na potrzeby oceny, bilansować potrzeby i możliwości produkcyjne w hodowli zwierząt, organizować szkolenia specjalistyczne dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawać zaświadczenia w tym zakresie, ustalać założenia krajowych programów hodowlanych oraz prowadzić laboratorium badające mleko”.

Przed hodowcami ogromna praca. Ocena wartości użytkowej krów to działalność bardzo trudna, wymagająca doskonałej organizacji i doświadczonej kadry. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka nie będzie musiała, na szczęście, zaczynać wszystkiego od zera. Przejmie bowiem pracowników Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, którzy dotychczas wykonywali ocenę wartości użytkowej bydła, w tym również próby laboratoryjne mleka. W Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w roku 2004 pracowało 970 osób związanych z oceną wartości użytkowej bydła. Osoby te zostaną zatrudnione przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka na zasadzie „porozumienia stron”. Federacja przejmie także prowadzenie systemu informatycznego SYMLEK na podstawie umowy z Zespołem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie, który ten system dotychczas prowadził. Przejęcie pracowników i systemu informatycznego ma się zakończyć 1 lipca 2006 r. i od tego dnia Federacja ma być w pełni gotowa do podjęcia powierzonych jej zadań. Zakończy to proces uspołecznienia hodowli bydła, gdyż wszystkie zadania związane z hodowlą i oceną bydła będą prowadzone przez organizacje hodowców.

Federacja przejmie także dochody, jakie uzyskiwało Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt z tytułu oceny krów. Hodowcy płacili bowiem za ocenę i w roku 2004 wpływy z niej wyniosły ponad 45 mln złotych. Ocena była również dotowana z budżetu państwa w wysokości 20 mln złotych. Te pieniądze także trafią do hodowców.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka powstała w roku 1995 z połączenia 18 regionalnych związków hodowców z całego kraju. Przejęła wtedy tylko prowadzenie ksiąg zwierząt hodowlanych. Do organizacji należy 6,5 tysiąca hodowców: rolników indywidualnych, gospodarstw państwowych, spółdzielni produkcyjnych i spółek. PFHBiPM czyni także starania, aby spółdzielnie związków hodowców przejęły pakiety większościowe w spółkach inseminacyjnych.

Źródło: "Farmer"01/2006