Najprostszą i najczęściej wykorzystywaną metodą określenia rezerw energetycznych jest ocena w pięciostopniowej skali BCS (Body Condition Scoring), gdzie 1 oznaczacza krowę skrajnie wychudzoną, a 5 bardzo otłuszczoną. Punktację przyznaje się z dokładnością do 0,25 pkt.

 

Ocenę kondycji przeprowadza się na stojącym zwierzęciu oceniając tył i prawy bok krowy. Niezbędne są wówczas dobre warunki świetlne, co pozwala na uniknięcie błędów. Oceniając kondycję krowy, bierze się pod uwagę określone punkty na jej ciele. Do miejsc takich należą:

 • wyrostki kolczyste i poprzeczne kręgów lędźwiowych
 • dół godowy,
 • guz biodrowy i kulszowy,
 • płaszczyznę pomiędzy guzami biodrowymi,
 •  płaszczyznę pomiędzy guzami biodrowym i kulszowym,
 •  okolice okołoodbytnicze

 

W całym cyklu produkcyjnym kondycja powinna mieścić się w przedziale 2,5 – 3,75. Znaczne odchylenia od tych wartości mogą wywoływać choroby metaboliczne, stany zapalne wymienia oraz macicy, a także problemy związane z rozrodem.

 

Ocenę kondycji należy przeprowadzać systematycznie, możliwie jak najczęściej, a przynajmniej w następujących terminach:

 •   połowie okresu zasuszenia,
 •  momencie wycielenia,
 • 45. dniu laktacji,
 • 90. dniu laktacji,
 • 180. dniu laktacji,
 • 270. dniu laktacji.