Na odbywającej się w ostatnie dwa dni marca konferencji dyskutowano o przyszłości hodowli bydła mlecznego i sposobach oceny wartości hodowlanej. Otwarcia tej konferencji dokonała Kate Snipes, Attache ds. rolnych Ambasady USA, która w swoim wystąpieniu podkresliła, że polscy naukowcy moga liczyć na doświadczenia swoich amerykańskich kolegów, aby jeszcze skuteczniej doskonalić  polską hodowlę. Wśród wykładowców znalazł się Dr Gerardo Quaasdorf, dyrektor ds międzynarodowych US Holstein Association, który przedstawił stan hodowli w USA i panujące w niej trendy. Jego zdaniem krokiem milowym dla organizacji hodowli było wprowadzenie oceny gentycznej młodych jałówek i buhajów. Uzupełnia ona dotychczas prowadzoną ocenę m.in. na podstawie pokroju i wydajności córek.

Na konferencji mówiono także o przyszłych zmianach w finansowaniu rolnictwa w UE i jego wyrównywaniu, które ma być jednakowe we wszystkich krajach Unii w około 2015 roku. Jednoczesnie przewiduje się, że w najbliższych latach będzie się przeznaczać coraz mniej pieniędzy dla wspierania rozwoju rolnictwa. Obniżka ta ma oscylować w granicach 5 proc.