W wynikach oceny zamieszczono oszacowane wartości hodowlane dla cech wydajności mlecznej, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych, przeżywalności oraz obliczone na ich podstawie indeks PF wraz z podindeksami.

Dostępne są również wyniki oceny międzynarodowej dla cech produkcji mlecznej, pokroju i płodności dokonywanej przez INTERBULL. Lista międzynarodowych wartości hodowlanych, wyrażonych w polskiej skali ocen, obejmuje wszystkie buhaje zgłaszane do oceny przez kraje członkowskie INTERBULL.