Będą w nim zawarte informacje o zawartości mocznika w mleku, ocenie równowagi białkowo – energetycznej w żwaczu, stosunku zawartości tłuszczu do białka w zależności od fazy laktacji oraz ocena zagrożenia stada subkliniczną ketozą. Głównym zamysłem wprowadzenia nowego raportu było stworzenie narzędzia dla doradców żywieniowych, do dyskusji z hodowcami odnośnie poprawności, czy niepoprawności żywienia stada, co można wnioskować po ilości i składzie chemicznym mleka.

Raporty oferowane dotychczas są sprawozdaniami z działalności stada w różnych aspektach (wydajności mleka, rozrodu, wartości hodowlanej). W nowym raporcie, PFHBiPM nie będzie gromadzić informacji o samym żywieniu (ilości i jakości pasz), ani dublować informacji z pozostałych raportów.

Nowy raport w przeciwieństwie do swoich poprzedników będzie dostępny jedynie w formie elektronicznej po zalogowaniu się w internetowym – „Hodowcy online”. Postać drukowana pociąga za sobą koszty, zarówno dla Federacji jak i użytkowników, których jak na razie nie wiadomo ilu będzie – mówi dr hab. Krzysztof Słoniewski z PFHBiPM.

Nie ukrywam, że będziemy dążyli w kierunku by możliwie najwięcej informacji było dostarczane hodowcom przez internet, gdyż jest to metoda tańsza i o wiele szybsza, z perspektywy bardziej elastyczna – dodaje Słoniewski.

Raport będzie modyfikowany w zależności od indywidualnych potrzeb jego użytkowników.