O to, w jakim wieku cielęta można utrzymywać w systemie zimnego wychowu oraz jakie są zalecenia na wypadek silnych mrozów, zapytaliśmy Dawida Gorala, doradcę żywieniowego z Firmy Blattin.

- Cielęta umieszczamy w igloo już w pierwszej dobie po uprzednim odpojeniu siarą, osuszeniu i odchowujemy do około 3-4 miesiąca życia. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się igloo grupowe, w którym możemy utrzymywać 5 czy nawet 16 cieląt. Osobiście zalecam utrzymywanie cieląt najpierw w pojedynczych budkach do min 2-3 tyg. następnie można je łączyć w grupy.

Zdaniem doradcy, zimny wychów sprawdza się jako sposób utrzymywania cieląt. Jeśli warunki atmosferyczne są wyjątkowo niekorzystne, należy dostosować dawkę pokarmową do zwiększonego zapotrzebowania energetycznego. Można również założyć cielętom specjalne ocieplacze.

Jak mówi Dawid Goral, praktyka pokazuje że młode zwierzęta wcale nie wymagają cieplarnianych warunków, aby się zdrowo chowały. Idealnie radzą sobie na zewnątrz, nawet zimą. Wymagają jednak suchych legowisk i wybiegów oraz ochrony przed przeciągami. W pierwszych dniach życia w mroźne, wietrzne czy deszczowe dni zakładamy ocieplacze tzw. derki chroniące przed utratą ciepła. Zatrzymane ciepło, którego cielak nie stracił na ogrzanie ciała to dodatkowa energia, która powoduje szybszy wzrost młodego organizmu w ciągu pierwszych tygodni życia nawet o 50 proc.

Przy temperaturze poniżej -10° C zalecam stosowanie ocieplacza u wszystkich cieląt. Bardzo ważna jest temperatura podawanego pójła jak i zawartość energii dostarczanej w preparacie mlekozastępczym i paszy treściwej, gdyż przy niższej temperaturze otoczenia wzrasta zapotrzebowanie na energię – dodaje doradca z firmy Blattin.