Rolnikom, hodowcom bydła mlecznego na całym świecie znana jest marka kukurydzy Limagrain oznaczona symbolami "LG Animal Nutrition". To kukurydza o wysokostrawnym włóknie, przeznaczona do kiszenia.

- Kolba z ziarnem jest ważna, bardzo ważna, ale jest jeszcze roślina, oprócz ziarna kukurydzy interesuje nas część wegetatywna kukurydzy - mówi Koczara i dodaje, że zysk jest z całej rośliny, a nie tylko z ziarna.

Elementami suchej masy w liściach i łodydze kukurydzy są hemiceluloza, celuloza i lignina. Hemiceluloza i celuloza są strawne od 20 do 100 proc. Lignina jest niestrawna. Połączenia ligniny z celulozą są kluczowe dla celów żywieniowych kiszonki z kukurydzy, gdyż to one decydują o tym, czy włókno będzie mogło być strawione przez bydło.

- Odmiany kukurydzy ze strawnym włóknem nie mają mniej ligniny od innych odmian, chcę obalić mit, który krąży wśród producentów, my znamy geny w kukurydzy odpowiedzialne za połączenia ligniny z celulozą i hemicelulozą, te połączenia pozwalają na trawienie włókna przez bakterie, wtedy mówimy o wysokostrawnej kukurydzy - zauważa Mariusz Koczara.

Pasza objętościowa stanowi 55 proc. w dawce żywieniowej bydła mlecznego, z czego kiszonka z kukurydzy stanowi 70 proc. (odpowiednio 14,3 kg s.m. i 10 kg s.m.). Włókno podrażnia i stymuluje przez to żwacz i ma bezpośredni wpływ na zawartość tłuszczu w mleku. Ma także wiele innych pozytywnych cech: zapobiega kwasicy i poprawia zdrowotność zwierzęcia.

- Kukurydza ma dwa źródła energii: skrobię i włókno. Dlaczego włókno? Proszę pamiętać, krowa pobiera dziennie 26 kg suchej masy. Połowa dawki kukurydzy to liście i łodygi, a ich wykorzystanie zależy od odmiany i terminu zbioru - dodaje Koczara.

Wysokostrawne odmiany kukurydzy kiszonkowej Limagrain były testowane w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osięcinach. Testy wypadły bardzo dobrze, a bydło karmione odmianami LG Animal Nutrition dawało więcej mleka, o ponad 2 kg dziennie. Średnia wydajność krów biorących udział w teście wynosiła ponad 11 tys. kg mleka. Test trwał 71 dni, a jedyną paszą objętościową była kiszonka z kukurydzy. Na uwagę zasługuje bardzo wczesny zbiór odmian kiszonkowych kukurydzy, który miał miejsce 29 sierpnia. Sucha masa roślin nie była wyższa niż 35 proc. Kukurydzę koszono jak najniżej.

- Testy robiliśmy m.in. po to, żeby pokazać, że odmiany ziarnowe kukurydzy nie będą tak dobrymi odmianami kiszonkowymi, jak właśnie te polecane do kiszenia - powiedział Koczara.

Limagrain testuje odmiany kiszonkowe na 200 tys. poletek doświadczalnych w Europie. Rynek odmian kukurydzy kiszonkowej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się.