To, ile krowy pobiorą pokarmu ze stołu paszowego, a ile na nim zostanie niedojadów, zależy od wielu czynników środowiskowych. Największa odpowiedzialność spoczywa w tej kwestii na hodowcy i to on ponosi konsekwencje popełnionych błędów.

Wśród czynników wpływających na wyjadanie paszy możemy wyróżnić:
- stosunek podaży pasz do aktualnych potrzeb krowy - dawka pokarmowa przewyższająca zapotrzebowanie zwierząt (bytowe + produkcyjne) pozostanie na stole paszowym jako niedojady,

- dostęp do paszy - krowy powinny mieć zapewniony stały dostęp do paszy, nie może mieć miejsca sytuacja w której stół paszowy świeci pustkami. Ważna jest również obsada zwierząt, jeśli jest zbyt duża, może pojawić się wzrost konkurencji, co uniemożliwi dostęp do paszy słabszym sztukom,

- uniemożliwienie segregowania paszy - pasza zadawana w systemie TMR powinna być wymieszana tak, aby ograniczyć maksymalnie segregowanie zwierzętom paszy,

- stały dostęp do wody - woda zajmuje główną pozycję w diecie krów. Mleko składa się w większości właśnie z wody, tak więc bez niej mleka nie będzie,

- technikę żywienia - częstotliwość żywienia, podgarniania pasz oraz higiena stołu paszowego,

- skład pasz - ich wartość pokarmowa, jakość i smakowitość,

- dobrostan krów - mikroklimat i warunki utrzymania w oborze wpływają na kondycję zwierząt, ich metabolizm, stan układu lokomotorycznego.