Uczeni z Uniwersytetu Technicznego w Monachium prześledzili genotyp bydła Brown Swiss oraz Simental, odkrywając recesywną mutację, która zmienia strukturę dróg oddechowych, będąc tym samym przyczyną pojawiania się schorzenia.

Zmiana występuje tylko u cieląt, gdy oboje rodzice są nosicielami mutacji, dlatego mutacja określana jest mianem recesywnej. Zmieniona struktura wpływa na ruch rzęsek, drobnych występków na wewnętrznej powierzchni dróg oddechowych, które przyczyniają się do oczyszczenia dróg oddechowych poprzez wydalanie wydzieliny. Niewystarczające oczyszczanie dróg oddechowych prowadzi do chronicznych infekcji.

Jeżeli zarówno ojciec jak i matka są nosicielami wadliwego wariantu genu, szanse przeżycia ich potomstwa zostają znacznie zmniejszone. Homozygotyczne potomstwo umiera wkrótce po urodzeniu.

Mutacja na chromosomie 19 została już odkryta kilka lat temu u rasy Brown Swiss, teraz została znaleziona również u Simentali.

Simental i Brown Swiss są dominującymi rasami bydła w południowych Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Simental produkuje duże ilości wysokiej jakości mleka i mięsa, a Brown Swiss jest wykorzystywana głównie do produkcji mleka. Opublikowane badania dają szansę hodowcom na podejmowanie lepszych decyzji hodowlanych na podstawie tego, czy zwierzęta hodowlane posiadają mutację - podaje The Dairy Site.