Wielu hodowców prowadzi sumiennie notatki dotyczące wystąpienia rui u krów, daty inseminacji i potwierdzenia cielności, daty ocielenia i żywotności cieląt. Który Hodowca ma wgląd na notatki dotyczące wybrakowania krów (kiedy i dlaczego krowa została wybrakowana)?

Jedyne co odnotowują Hodowcy to kiedy krowa „wyjechała” ze stada. Zazwyczaj jedna trzecia krów wybrakowanych opuszcza stado w pierwszych 100 dniach laktacji, kolejna trzecia część po 300 dniu laktacji. Szczegółowy opis powodu wybrakowania może być wykorzystany jako obraz dobrostanu w gospodarstwie i być narzędziem pomocnym przy podejmowaniu decyzji w zarządzaniu stadem, które przyczynią się do wzrostu dochodowości gospodarstwa.

Głównym problemem polskich gospodarstw mlecznych jest fakt, że wybrakowanie danej sztuki ze stada nie jest w pełni świadomą decyzją hodowców. Można by użyć stwierdzenia, że to krowy podejmują decyzje za ich właścicieli lub też wielokrotnie przez nas wspominane niedostosowanie potencjału produkcji do warunków panujących w gospodarstwie decyduje o wybrakowaniu z powodu powikłań takich jak: choroby metaboliczne, zbyt szybka „eksploatacja” krów, problemy układu ruchu.

Niekiedy krowy jednak są brakowane z powodu niskiej wydajności, z tym że jest to również związane z wieloma czynnikami jak problemy z: nogami i racicami, rozrodem, wymieniem czy innymi chorobami.

Właśnie dokładne opisanie tych czynników może okazać się cenną wskazówką w przyszłości, jak zarządzać w gospodarstwie by dane problemy się nie powtarzały. Dlaczego tak ważna jest sumienność? Weźmy pod uwagę choćby problemy z wymieniem, samo wskazanie wymienia jako powodu brakowania nie obrazuje nam problemu, ale pełen opis jak: mastitis, zasuszona jedna ćwiartka, leczony strzyk czy problem z zawieszeniem wymienia mogą w przyszłości skupić naszą uwagę do podejmowania trafnych decyzji w prewencji wymienionych zjawisk.

Kolejnym dużym problemem są brakowania ze względu na rozród krów. Sprzedaż krów w późnej fazie laktacji z powodu niecielności może zostać błędnie odnotowana jako sztuka o niskiej produkcji mleka. Powodem zaistniałej sytuacji może być fakt, iż krowa, której inseminacja nie była skuteczna w późniejszym okresie laktacji mocno „spada” z mlekiem. Rzeczywistym powodem wybrakowania nie będzie wtedy niska produkcja mleka, a problem z rozrodem u danej sztuki.
 
Każdy powód powinien zostać odnotowany, nawet jeśli nie pasuje do wyżej wymienionych kategorii, jak choćby wybrakowanie sztuki zbyt agresywnej, stwarzającej realne zagrożenie dla obsługi.