Jak poinformował szef resortu rolnictwa, kwestia wszczętego przez Ukrainę postępowania ochronnego dotyczącego importu różnych rodzajów sera jest traktowana priorytetowo.

„Biorąc pod uwagę znaczenie rynku ukraińskiego dla polskiego eksportu serów, ewentualne nałożenie środków ochronnych w imporcie tego towaru byłoby dla branży mleczarskiej w Polsce bardzo dotkliwe. Dlatego uważam, że w związku z tym postępowaniem konieczne jest współdziałanie administracji i branży mleczarskiej” – podkreślił minister Kowalczyk. – „W sprawie ukraińskiego postępowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ściśle współpracuje z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT), które jest w ramach polskiej administracji resortem wiodącym w zakresie polityki handlowej, a więc również podejmowania przez Polskę działań, w tym współpracy z Komisją Europejską, w odniesieniu do środków ochronnych w imporcie wprowadzanych przez kraje trzecie. MRiT poinformowało Komisję Europejską, że Polska ma znaczący interes związany z postępowaniem i w związku z tym będziemy współpracować z KE w tym zakresie.” – dodał.

Rząd RP za pośrednictwem Ambasady w Kijowie zarejestrował się jako strona tego postępowania, jak poinformował Minister Kowalczyk dodając, że w postępowaniu zarejestrowała się także Komisja Europejska.

„Na wniosek MRiRW sprawa jest podnoszona przez Polskę w dyskusjach na forum UE (na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Handlowych CQG w dniu 12.01 i Komitetu Doradczego ds. Dostępu do rynków krajów trzecich MAAC w dniu 20.01). Kwestię postępowania poruszył również na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 17 stycznia 2022 r. Sekretarz Stanu w MRiRW, Pan Ryszard Bartosik” – zaznaczył minister Kowalczyk.