Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski urodził się 7 czerwca 1926 r. w Grójcu. W 1951 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW z dyplomem magistra inżyniera nauk rolniczych w specjalizacji zootechnicznej. W latach 1952–1956 r. odbył studia doktoranckie w zakresie produkcji zwierzęcej, których zwieńczeniem było uzyskanie stopnia doktora. W 1961 r. uzyskał stopnień doktora habilitowanego, a w 1978 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Kilka wyższych uczelni uhonorowało go tytułem Doktor Honoris Causa, m.in: Uniwersytet Hohenheim w Niemczech (1977), Akademia Rolnicza w Lublinie (1990), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (1996), Akademia Rolnicza we Wrocławiu (2002).

Henryk Jasiorowski był Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w latach 1975 – 1981. Był wybitnym specjalistą z zakresu genetyki i hodowli bydła oraz produkcji zwierzęcej.

Stanowiska, jakie pełnił to m.in.:

• Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w latach 1961-1969.
• Dyrektor Departamentu Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii FAO w Rzymie w latach 1969-1975 i 1984-1990.
• Dyrektor Instytutu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Wydziału Zootechnicznego SGGW w latach 1979-1984.
• Prezes Krajowego Związku Hodowców Bydła Mięsnego w latach 1994-2000.
• Doktor honoris causa Uniwersytetu Hohenheim, Akademii Rolniczej w Lublinie, Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
• Inicjator i główny autor „Programu rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce”
• Przedstawiciel na Europę Środkową i Wschodnią Fundacji „Heifer Project International”
Prof. Jasiorowski był członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, komitetów, rad i zespołów dotyczących rolnictwa i zootechniki, autorem wielu podręczników, prac badawczych i publikacji. Odznaczony m.in. krzyżami: Komandorskim, Oficerskim, Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem PAN im. Michała Oczapowskiego, Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”. Wyróżniony wieloma nagrodami zagranicznymi m.in.: „Golden Egg” (Włochy), Medalem Europejskiej Federacji Produkcji Zwierzęcej, „Dan West Award” (USA).

Uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione 26 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 w kościele św. Mikołaja w Grójcu przy ul. Worowskiej 1, skąd nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.