Zdzisław Łuba, członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, w piśmie do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaapelował o podjęcie natychmiastowych działań, które zatrzymałyby planowane ograniczenia dostaw energii elektrycznej dla zakładów i spółdzielni mleczarskich.

Jak zaznaczył Łuba, zakłady o planowanych ograniczeniach dostaw energii zostały poinformowane stosowanymi pismami przez dostawców energii elektrycznej, w tym PGE Dystrybucja S.A.

Półroczne ograniczenia dostaw prądu

„Z przesłanej informacji wynika, że zakłady i spółdzielnie mleczarskie będą zmuszone do zmniejszenia poboru energii elektrycznej o ponad połowę w stosunku do ilości pozwalającej na ich normalne funkcjonowanie. Planowane ograniczenie energii elektrycznej ma być stosowane w co najmniej półrocznym przedziale czasowym” – podkreślił Łuba.

Członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej wskazał, że podlaskie Powiatowe Izby Rolnicze są systematycznie odwiedzane przez hodowców bydła, którzy są mocno zaniepokojeni sytuacją w jakiej znalazły się podmioty odbierające od nich mleko.

Ograniczenie odbioru mleka do 40 proc.?

Łuba zaznaczył, że branżę mleczarską problem z dostawą energii elektrycznej dotyka podwójnie, gdyż z jednej strony drastycznie rosnące ceny prądu stanowią lwią część kosztów produkcji mleka, z drugiej zaś odbiorcom białego surowca zapowiedziano ograniczenia dostaw energii, które mogą ograniczyć odbiór mleka do poziomu ok. 40 proc.

„Zapowiedziane ograniczenia spowodują, że zakłady odbierające od rolników mleko będą zmuszone do wybiórczego jego odbioru, co w zapowiedzianym przez PGE Dystrybucja S.A. okresowym zmniejszeniu dostaw energii ograniczy odbiór mleka do poziomu ok. 40 procent. Co zatem z pozostałymi 60 proc. wyprodukowanego przez rolników mleka” – pytał Łuba.

Możliwy upadek wielu gospodarstw mlecznych

Łuba podkreślił, że proponowane ograniczenia dostawy energii elektrycznej spowodują zapaść i upadek wielu gospodarstw mlecznych, w związku z czym rolnicy skupieni w PIR „apelują o podjęcie pilnych działań, które zatrzymają widmo zdegradowania tej branży”.

Ponadto PIR zaapelowała o wpisanie podmiotów mleczarskich na listę „podmiotów uprzywilejowanych”, których ograniczenia w dostawach energii elektrycznej nigdy nie będą obejmowały.

„Nie ma innej drogi, by uratować nasze gospodarstwa i ich rodziny przed totalną degradacją oraz w ostateczności likwidacją dorobku i zepchnięciem w obszar biedy” – wskazał Łuba. „Rolnicy będą niezmiernie wdzięczni za pozytywne zajecie stanowiska w odniesieniu do niniejszego apelu i potraktowania go jako sprawę priorytetową” – dodał.