- W naszej strategii „od pola do stołu” postawiliśmy sobie ambitny cel zmniejszenia o połowę ogólnej sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych w UE dla zwierząt gospodarskich i akwakultury do 2030 r. – powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

- W ramach europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” dążymy do rozwiązania tego potencjalnego kryzysu zdrowotnego, traktując zdrowie ludzi, zwierząt i roślin jako jedno kontinuum. Kluczem do osiągnięcia tego będą nowe przepisy – powiedziała Kyriakides. Dodała również, że możliwe jest ograniczenie infekcji i zwiększenie skuteczności leczenia poprzez poprawę praktyk higienicznych, szczepienia, bioasekurację i hodowlę zwierząt.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji zwierzęcej? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności uważa, że nowe przepisy zapewnią, że leczenie środkami przeciwdrobnoustrojowymi dla zwierząt będzie stosowane wtedy i tylko wtedy, gdy będą ich naprawdę potrzebować. Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi paszy leczniczej, które zakazują stosowania zapobiegawczego i ograniczają stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w paszy leczniczej, nowe przepisy znacznie wzmocnią walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Kyriakides uważa, że nowe przepisy pomogą również promować dostępność nowych leków weterynaryjnych poprzez „stymulowanie innowacji i konkurencyjności”.
- Zachęcam wszystkie państwa członkowskie do upewnienia się, że wdrożono odpowiednie środki i zasoby, aby zapewnić pełne funkcjonowanie prawodawstwa w terenie na szczeblu krajowym oraz aby jego wdrażanie odniosło wspólny sukces – podsumował Kyriakides.