Wielkimi krokami zbliża się koniec ostatniego roku kwotowego, do którego pozostało dokładnie 7 tygodni. Myślę, że każdy producent, któremu zabraknie indywidualnej kwoty mlecznej już dawno oszacował stopień przekroczenia.

Jest to sytuacja trudna do rozwiązania i każda wiązać się będzie z pewna stratą. Ważne w tym momencie jest to, aby wybrać najmniejsze zło. Hodowcy decydują się na różne możliwości rozwiązania tego problemu. Jedni wydzierżawili już brakującą kwotę od innego producenta. Inni dokupili kwotę lub mają to w planach, na co jest czas jeszcze do końca lutego. Pozostali pogodzili się już z wizją płacenia kary i próbują jedynie ograniczyć ją do minimum.

Częstym rozwiązaniem stosowanym przez hodowców w celu zmniejszenia przekroczenia kwoty indywidualnej jest ograniczenie aktualnej wydajności stada. Jest to chyba najgorsze z możliwych rozwiązań, co potwierdzi pewnie każdy żywieniowiec.

Wymuszone ograniczanie wydajności wiąże się zazwyczaj z gorszym, deficytowym żywieniem zwierząt. Wycofywane są wówczas dość drogie pasze białkowe, dodatki energetyczne oraz dodatki specjalistyczne jak białko czy tłuszcz chroniony. Jednak zwierzęta o określonym potencjale genetycznym nie są w stanie tak łatwo ograniczyć produkcji. Niezbędne składniki czerpią po prostu w własnego organizmu.

Jeżeli nastąpi już znaczny spadek wydajności, wynika on wówczas ze złego stanu zdrowia zwierzęcia. Wyniszczenie organizmu wynikające z wyczerpania zapasów niezbędnych składników i ich braku w diecie może być źródłem wielu schorzeń, które rzutować będą na dalszą użytkowość krowy.

Takie rozregulowanie żywienia przeżuwacza może stanowić problem w ponownym przywróceniu odpowiedniej diety, o ile nie pozostawi trwałej szkody w organizmie zwierzęcia, która wymagać będzie przyspieszonego brakowania. Natomiast moment w którym zwierzęta będą mogły już swobodnie produkować znacznie odciągnie się w czasie.

Jeżeli więc zapadła już decyzja o ograniczeniu produkcji, to lepszym wyjściem dla ogółu stada będzie wybrakowanie kilku sztuk niż sztuczne, wymuszone ograniczenie wydajności całego stada.