Selektywne pobieranie dawki pokarmowej powiązane jest z występowaniem chorób metabolicznych, a głównie kwasicy żwacza, ze względu na fakt, że krowy będą wybierały smaczniejsze cząstki paszy, czyli pasze treściwe, oklejając je wokół pyska i na języku, odrzucając tym samym pasze tworzące strukturę dawki. Może to prowadzić do nadmiernego pobrania łatwostrawnych węglowodanów i spadku pH żwacza przez brak buforowania jego treści.

Największe znaczenie w sortowaniu ma system żywienia i prawidłowość jego wykorzystania w gospodarstwie, gdyż zaletą, np. systemu TMR jest możliwość zadania racji w taki sposób, żeby uniemożliwić zwierzętom jej sortowanie. Niemniej ważnym jest również sam sposób przygotowania mieszanki TMR, lecz nie ma tu ogólnej zasady, którą można by było się kierować. W zależności od tego jakimi paszami dysponuje gospodarstwo, jak wysoka jest produkcja mleka w stadzie i ile jest grup żywieniowych,  przygotowanie dawki będzie różne.

Ważenie, kolejność załadunku, a także typ wozu paszowego mogą mieć wpływ na homogenność dawki dostarczonej zwierzętom. Najdłuższego mieszania wymagają pasze treściwe. Ważne również jest, aby pasze wilgotne zostały załadowane do wozu paszowego w następnej kolejności po paszach treściwych. Umożliwia to oklejenie na nich pasz treściwych oraz równomierne rozprowadzenie w całej mieszance co uczyni trudniejszym późniejsze ich sortownie przy stole paszowym.

Wilgotność jest zatem równie ważnym czynnikiem, który wpływać będzie na sortowanie pasz przy stole paszowym. Pasze o niższej wilgotności są łatwiejsze do przesortowania przez zwierzęta i wyboru bardziej smacznych pasz treściwych.

Sortowanie może być minimalizowane poprzez unikanie stosowania nadmiernych ilości pasz długo ciętych w mieszance TMR. Dodatki z siana lub słomy nie powinny być dłuższe niż 2.5 do 5 cm. Bardzo prostym sposobem ograniczenia sortowania dawki jest częstsze jej podgarnianie na stole paszowym.