Łącznie w ringu Agroareny w Szepietowie zaprezentowanych zostało 147 sztuk bydła pochodzącego z 61 hodowli. Zwierzęta były podzielone na 15 grup w zależności od wieku i rasy. Najliczniejszą grupę rasową stanowiły holsztyno-fryzy – które były prezentowane w dwóch odmianach. Przedstawicielki tej rasy wyprowadzono w 11 grupach – łącznie było to 125 sztuk (krów i jałowic).

Tytuł wice-czempiona wśród jałowic w wieku 12-13 miesięcy, tytuł czempiona w kategorii jałowic w wieku 16-18 miesięcy, czempion wśród pierwiastek, czempionat w kategorii krów w 2 laktacji, czempionat wśród krów w laktacji 3 i dalszych, honorowy tytuł superczempiona dla jałowicy oraz krowy w laktacji – to osiągnięcia jednej hodowli – Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach.

- Sukcesy jakie Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach osiągnął w tym roku w Szepietowie nie rodzą się z dnia na dzień, jest to efekt wieloletniej ciężkiej pracy, konsekwencji w realizacji założonego programu hodowlanego – tłumaczy Jacek Wyrębski prezes zarządu OHZ Osięciny.

Obecnie w Ośrodku w Osięcinach utrzymywanych jest ok. 1200 krów rasy phf o średniej wydajności na poziomie 11500 kg. Cele hodowlane jakie są stawiane w tej hodowli to przede wszystkim uzyskanie krowy funkcjonalnej i zdrowej. Jak wyjaśnia Prezes Wyrębski droga do takich sztuk wiedzie przez doskonalenia cech związanych z nogami i wymionami.

- Dobór buhajów wykonujemy sami korzystając z programu oferowanego przez PFHBiPM o nazwie DoKo. Główny nacisk kładziony jest na poprawę budowy wymienia oraz nóg i racic. Oczywiście patrzymy również na kaliber i charakter mleczny, jednak uważamy, że w tym przypadku stan obecny jest na bardzo dobrym poziomie, a najwięcej mamy do zrobienia w przypadku wymion oraz nóg i racic. Do tego celu wykorzystujemy buhaje dostępne na krajowym rynku, są to zarówno buhaje amerykańskie i kanadyjskie, a także europejskie (włoskie) i dobre buhaje z krajowej hodowli – wyjaśnia Wyrębski.

W Osięcinach głównym celem jest uzyskanie krowy funkcjonalnej, a przez to wydłużenie okresu użytkowania – długowieczności. Obecnie przy wydajności 11,5 tys. za laktację, średnia długość użytkowania krów wynosi ok. 3,5 laktacji, a wydajność życiowa kształtuje się na poziomie powyżej 35 tys. kg mleka przy średnim brakowaniu na poziomie 26-28 proc.