Na całym świecie obserwowane jest zaniepokojenie rosnącą liczbą szczepów bakterii antybiotykoopornych. Zgodnie z raportem opublikowanym przez brytyjski rząd, w 2015 r. na świecie odnotowano 700 tys. zgonów przypisywanych oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki. Z kolei liczba zgonów z powodu oporności na środki bakteriobójcze w 2050 r. oszacowana została na 10 mln. Dla porównania szacunkowa liczba zgonów z powodu nowotworów w 2015 r. wyniosła 8,2 mln.

Przyczyn takiego rozwoju sytuacji jest wiele, choć niektóre środowiska wyłącznej winy upatrują w nadmiernym wykorzystaniu środków przeciwbakteryjnych w produkcji zwierzęcej.  Należy jednak pamiętać, że sektor zwierzęcy podjął i nadal podejmuje wiele działań mających na celu ograniczenie wykorzystania antybiotyków. W Europie od dawna zakazane zostało stosowanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu, a branża stale udoskonala profilaktykę, aby zredukować ilość przypadków wymagających leczenia antybiotykami. Dąży m.in. do ograniczenia czynników ryzyka infekcji macicy oraz racic, zredukowania ilości antybiotyków wykorzystywanych w zasuszeniu oraz unikania metafilaktycznego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (tzn. leczenia grupy zwierząt w przypadku, gdy tylko jedno ma objawy infekcji).

Działania te przynoszą wymierne rezultaty. Zgodnie z piątym rocznym sprawozdaniem dotyczącym środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych do stosowania u zwierząt opublikowanym niedawno przez OIE, globalne zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w badanych okresie (lata 2015-2017) spadło.

Zużycie przedstawiono jako wskaźnik mg/kg, czyli stosunek zgłoszonej ilości antybiotyków (mg) do biomasy zwierzęcej (kg). Biomasę zwierząt obliczono jako całkowitą masę żywych zwierząt gospodarskich w danym kraju i roku.

źródło: OIE
źródło: OIE

Na podstawie danych z 69 krajów, które w latach 2015-2017 co roku przekazywały OIE dane, stwierdzono ogólny spadek globalnego wskaźnika mg/kg o 34 proc. Zmniejszenie zużycia antybiotyków odnotowano we wszystkich regionach OIE. Jak wynika z raportu, do największego spadku doszło w obu Amerykach (36,69 proc.), a następnie w Azji, Dalekim Wschodzie i Oceanii (34,24 proc.).

Globalnie ilość wykorzystywanych antybiotyków spadła ze 174,01 mg/kg w 2015 r. do 114,84 mg/kg w 2017 r.

źródło: OIE
źródło: OIE

Spośród wszystkich regionów OIE najniższym poziomem wskaźnika zużycia antybiotyków (mg/kg) charakteryzowała się Afryka. Większe, ponad dwukrotnie, zużycie odnotowano w Europie. Obie Ameryki wypadły nieco gorzej niż Europa. Zaś największym zużyciem charakteryzował się region Azji, Dalekiego Wschodu i Oceanii, w którym wskaźnik zużycia był ponad trzykrotnie wyższy niż w Europie, jednak region ten wykazywał również największą różnicę ilościową między krajami.

źródło: OIE
źródło: OIE

Łącznie 103 kraje przedstawiły dane ilościowe dotyczące klas środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt w 2017 r. Najczęściej zgłaszane na świecie były tetracykliny.