Choć ceny mleka z pozoru wydają się wysokie, to gdy przyjrzymy się bliżej obecnym warunkom produkcji, stawki tracą nieco na atrakcyjności. Już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku widoczny był pościg kosztów produkcji za cenami mleka w skupie. Kolejne serie podwyżek cen środków produkcji sprawiają, że dystans ten wyraźnie się zmniejsza.

Przyglądamy się więc koniunkturze panującej obecnie w sektorze mleczarskim i sprawdzamy, co o sytuacji w branży mówią sami producenci i przetwórcy. 

Podwyżki cen mleka wyhamowują, a kosztów rosną

Jak mówił Edward Bajko, prezes SM Spomlek, o kolejne podwyżki będzie trudno, choć takie są oczekiwania hodowców po ostatnich dynamicznych wzrostach stawek.

Jednak, jak stwierdził Konrad Krupiński, producent mleka i wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, pomimo tego, że stawki przekraczają często 2 zł za litr białego surowca, nie zapewniają rentowności na satysfakcjonującym poziomie. 

Niezbędne środki wykorzystywane przy produkcji mleka znajdziesz na Giełdzie Rolnej