W Polsce umownie okres przejścia z żywienia letniego na zimowe wyznaczony jest na 15 października. Mimo wydłużającego się okresu wegetacji w ostatnich latach oraz wiążącego się z tym użytkowaniem runi pastwiskowej ze względu na coraz uboższy jej skład w składniki pokarmowe oraz czas niezbędny na regenerację pastwiska przed kolejnym sezonem użytkowania nie jest wskazane przekraczanie tego terminu, jak podkreślił Stefański.

Ze względu na konieczność adaptacji mikroflory żwacza krów mlecznych do modyfikacji składu dawki pokarmowej (komponenty paszowe) zalecany okres wprowadzenia zmian wynosi ok. 3 tygodni. W okresie przejściowym należy sukcesywnie zmniejszać liczbę godzin przebywania krów na pastwisku w ciągu doby i wprowadzać pasze objętościowe (kiszonka z kukurydzy, traw, lucerny) oraz dodatek paszy treściwej wynoszący ok 2-2,5 kg/szt./dzień., zwiększając ostatecznie jej ilość do poziomu optymalnego wraz ze wzrostem wydajności, mówił ekspert.

– Dodatkowo w celu stabilizacji wartości pH treści żwacza – jeden z kluczowych parametrów determinujących efektywność rozkładu składników pokarmowy (węglowodany strukturalne i niestrukturalne, białko ogólne) w komorze czepcowo-żwaczowej kluczowa jest kolejność podawania pasz – odpowiednio, najpierw objętościowe, a następnie treściwe. Nieprawidłowa kolejność zadawania komponentów oraz zbyt szybki okres przejścia na znaczne ilości węglowodanów niestrukturalnych (skrobia) w dawce pokarmowej może prowadzić do kwasicy żwacza, obniżającej produkcyjność naszego stada – podkreślił Stefański. – Ponadto mleko od takich krów wykazuje wiele wad jakościowy np. podwyższoną ilość komórek somatycznych. Dalszą konsekwencją są również bardzo znaczące problemy z kulawiznami – dodał.  

Jak zaznaczył nasz rozmówca, wynika to z faktu, iż w przebiegu tej jednostki chorobowej zostają uwolnione endotoksyny (LPS) oraz histamina - prowadzące  do zaburzenia w ukrwieniu peryferyjnych naczyń włosowatych racic. Dlatego przed przystąpieniem do zmian bardzo ważne jest wykonanie analiz chemicznych reprezentatywnych prób pasz objętościowych konserwowanych, którymi będziemy żywić zwierzęta w celu poprawności zbilansowanie dawki pokarmowej.

– Zalecane jest również stosowanie dodatków witaminowo-mineralnych (100-200 g/szt.),z linii Lidermix lub Polfamix zwracając szczególną uwagę na zawartość witaminy A,D3 oraz E. Witamina A oraz E ma szczególny wpływ na układ rozrodczy, dlatego wskazana jest suplementacja tych witamin w okresie zimowych niedoborów, korzystając np. z Polfamixu A D3  E – zaznaczył Stefański.