Wiosenny przegląd racic stanowi podstawę dobrego wykorzystania pastwiska, gdyż jedynie zwierzęta ze zdrowymi kończynami są w stanie pobierać zielonkę pastwiskową przez kilka godzin. W przypadku wystąpienia schorzeń racic, towarzyszący im ból sprawia, że krowy szybko kładą się na pastwisku nie pobierając dostatecznej ilości paszy.

Okresową korekcję powinno się wykonywać, gdy zwierzęta pozostają jeszcze w oborze, ponieważ w ruchu na pastwisku szybko pogubiłyby opatrunki, wydłużając proces gojenia się ran.

Należy mieć świadomość, że racice przyrastają ok. 0,3 – 0,8 cm miesięcznie, w zależności od cech osobniczych. W związku z tym korekcja jest szczególnie wskazana w oborach uwięziowych, a zwłaszcza u zwierząt utrzymywanych na głębokiej ściółce, gdzie krowy mają bardzo ograniczoną możliwość ścierania racic.

Warto zwracać większą uwagę na profilaktykę schorzeń racic, które wciąż stanowią jedną z najczęstszych przyczyn brakowania krów ze stada. Podstawą jest zabieg okresowej korekcji, podczas której istnieje możliwość oceny stanu zdrowotnego racic. Często dzieje się tak, że korektor jest wzywany interwencyjnie, gdy schorzenie występuje w zaawansowanym stadium, a wówczas niejednokrotnie jest już za późno na leczenie.

Wciąż jeszcze zbyt mało uwagi zwraca się na profilaktykę schorzeń układu ruchu krów. Interweniuje się zazwyczaj dopiero w przypadkach, kiedy coś się wydarzy, a wówczas jest już najczęściej za późno na pomoc.

Regularna ocena stanu zdrowotnego racic jest szczególnie ważna w systemie uwięziowym. U zwierząt znajdujących się przez cały czas na stanowisku znacznie trudniej zaobserwować problemy z racicami, niż u krów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym, znajdujących się w niemal ciągłym ruchu. Jednak oko doświadczonego hodowcy jest w stanie wychwycić te symptomy już na stanowisku, jak np. przedłużony czas wstawania ze stanowiska, czy odciążanie jednej strony ciała.