Sterownik „Barn System Controller” to integratywne i współpracujące rozwiązanie systemowe do całościowej kontroli i sterowania oraz regulowania znajdujących się w budynkach gospodarczych napędzanych elektrycznie agregatów, obsługujących na przykład siatki przeciwwiatrowe, wentylatory, systemy chłodzenia zraszaczami, systemy usuwania odchodów albo systemy oświetleniowe.

Przy użyciu jednego tylko sterownika – dostępnego również w Internecie – można nie tylko sterować manualnie lub automatycznie agregatami według określonego rytmu lub harmonogramu, ale również regulować np. intensywność oświetlenia, obciążenie silników etc. w zależności od różnych pochodzących z czujników sygnałów, jak na przykład parametrów pogodowych lub parametrów klimatycznych danego pomieszczenia.

Ponadto w celu optymalizacji przebiegu procesów możliwe jest też wzajemne dostrajanie względnie łączenie poszczególnych agregatów w taki sposób, żeby na przykład przy silnej wentylacji naturalnej następowała automatyczna dezaktywacja chłodzenia zraszaczami.

To istotne i przyszłościowe udoskonalenie, jakim jest sterownik „Barn System Controller”, pozwala na oszczędność kosztów inwestycyjnych, zmniejszenie zużycia energii i zasobów oraz ułatwienie pracy i optymalizację warunków chowu zwierząt.