W dniu 9 września br. w Rynie miało miejsce spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej: Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Izby Mleka oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili chęć utworzenia Porozumienia dla mleczarstwa, jako nowej formy współpracy organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska całej branży mleczarskiej.

Tworzący się organ stanowić ma kontrę dla poważnych wyzwań i zagrożeń z jakimi sektor przetwórstwa mleka będzie się zmagał w najbliższej przyszłości. Porozumienie jest dobrowolne, a jego Sygnatariusze zachowają swoją podmiotowość i niezależność w ramach jego działalności.

Strony ustaliły, że najpóźniej do końca 2020 roku zostanie wypracowana Deklaracja programowa, aby umożliwić jak najszybsze podjęcie prac merytorycznych przez Porozumienie.

Podobny organ istnieje już w sektorze wołowiny (Rada Sektora Wołowiny), który w kluczowych dla branży sprawach mówi jednym głosem i w zjednoczonych działaniach stara się bronić interesów rolnika.