Połączenie z Grupą Mlekovita pozwoli na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego obu włączanych podmiotów.

Obecna trudna sytuacja na rynku mleczarskim oraz systematycznie dokonująca się koncentracja produkcji i przetwórstwa sprawiają, że sektor mleczarski potrzebuje transformacji bardziej niż kiedykolwiek. Jednym z niezbędnych w dzisiejszych czasach kroków jest konsekwentna i przemyślana konsolidacja. Ta przeprowadzana właśnie w Wielkopolsce pozwala na dalsze niezakłócone funkcjonowanie zakładów w Czarnkowie i Chodzieży, w tym zapewnienie odbioru surowca od producentów mleka – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Mlekovita zaprasza inne firmy do przyłączenia się

Podkreśla, że zgodnie z realizowaną od wielu lat strategią, firma dąży do bycia firmą globalną.

W związku z tym jesteśmy strategicznie otwarci na ekspansję poprzez rozwój w ramach zwiększania liczby spółdzielni w Grupie Mlekovita i niezmiennie zapraszamy do połączenia z nami dobre i rentowne spółdzielnie - dodaje prezes Sapiński

OSM Czarnków zyska nowe rynki zbytu

Historia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie sięga 1874 r., kiedy w Wielkopolsce rozpoczęła się rozwijać branża przetwórstwa mlecznego. Od ponad 85 lat rozwija się jako spółdzielnia w Czarnkowie, obecnie prowadząc skup z 400 gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka oraz zatrudniając 200 pracowników w zakładach w Czarnkowie i Chodzieży.

Połączenie z Grupą Mlekovita pozwoli na optymalizację kosztów produkcji i logistyki. Zwiększy się...

Czytaj więcej na Portal Spożywczy